Theologische vorming voor gemeenteleden

In het najaar zal in Harderwijk (Bethelkerk) weer de TVG cursus van start gaan. De cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG) is er voor ieder die verlangt zijn kennis van de Bijbel te verbreden en te verdiepen. Daarbij is er alle ruimte voor persoonlijke geloofsvragen en voor actuele vragen op dogmatisch en ethisch gebied.

Het logo maakt duidelijk waar het in de cursus om gaat: studie en onderzoek, persoonlijke verdieping en vorming en dienst aan de gemeente en/of toerusting voor allerlei taken in de gemeente.

De cursus kan ook een opstap zijn naar verder verdiepende vorming.

Voor meer informatie zie ook de website www.cursustvg.nl.