Verschijningsdata

In de regel verschijnt het kerkblad om de veertien dagen, in een enkel geval om de 3 weken. De kopij dient uiterlijk op de maandagmorgen voor 9.00 bij het kerkelijk bureau te zijn aangeleverd via de mail.

Hier kunt u het volledige overzicht downloaden: rooster2016

of 2017: rooster2017