Israëlzondag 2016

Israëlzondag 2016, artikel van Marius Schouten in de nieuwsbrief.

Schrijnende littekens

Erica Cohen zat in een vrachtauto, samen met haar twee broers en een aantal andere Joodse kinderen. De auto was op weg vanuit een plek in Frankrijk  naar de omgeving van de Zwitserse grens. Ze moesten vluchten voor de nazi’s, die het land uitkamden, op zoek naar Joden. In de buurt van de grens hield een Franse agent de auto aan. Alle kinderen werden in een schoollokaal gevangen gezet. De volgende dag werden ze door Nazi’s ondervraagd. Erica zag tot haar ontzetting dat een kleine Joodse jongen werd doodgeslagen. In de nacht die volgde zag Erica kans om met haar broers en nog vier andere kinderen door een raampje in de wc te ontsnappen. Een zwerftocht volgde. Ze dwaalden door bossen en velden en leefden van vruchten, die nog niet rijp waren en veevoer.

Erica liep een oorontsteking op en nadien hoorde ze bijna niets meer. Met veel moeite gelukte het om  onder het prikkeldraad bij de Zwitserse grens te kruipen. Het was alsof ze in een Paradijs kwamen, zo vertelde Erica later. Erica kende een gezin waar ze met vakantie geweest waren. Daar werden ze liefdevol ontvangen. Erica kon gedurende twee jaar nauwelijks lopen. De kinderen van de dorpsschool kwamen haar met een kruiwagen ophalen. Ze bleven in Zwitserland tot 1947 en gingen toen terug naar Frankrijk. In 1953 ging Erica voor een vakantie naar Israël. Ze hield meteen van het land en is er nooit meer weggegaan. Ze trouwde in 1954 en kreeg vier kinderen en zeven kleinkinderen.

Ze was een van de eersten, die bij Amcha (Jouw volk) terecht kwamen.

Amcha is een instelling waar professionele, psychosociale hulp voor overlevenden van de Holocaust verleend wordt. Zij worstelen vaak op hoge leeftijd met het verleden, waarover ze aanvankelijk zwegen. Dat gruwelijk verleden is nog vers in hun geheugen.

De gemeente Shavei Tzion (Terug naar Zion) in Haifa biedt, onder leiding van Leon Mazin, uitgebreide hulp aan vele, nieuwe immigranten uit Oekraïne. Verder is er een belangrijke ondersteuning aan Holocaust overlevenden, waarvan er in Israël nog ongeveer 160.000 zijn. Elk jaar overlijden er ongeveer 13.000.  Shavei Tzion heeft een eigen project, waarbij overlevenden praktisch worden ondersteund door onder andere voedselverstrekking. Men organiseert zeven grote bijeenkomsten per jaar.

Er rest niet veel tijd meer om de diepe wonden, die voornamelijk in Europa in het hart van het Joodse volk geslagen zijn, te herstellen. Het is gebleken dat steun en liefde van christenen de overlevenden diep raken. Deze steun is een getuigenis dat de harten meer treft dan veel woorden, hoe goed die ook bedoeld zijn.

Marius Schouten

Het verhaal van Erica is te lezen in ‘De kinderen die nog leven’  en is uitgegeven bij het 25-jarig bestaan van Amcha.