Psycho Pastorale Begeleiding

In iedere kerk zijn er mensen die worstelen met problemen op allerlei terreinen van het leven. Soms kun je even niet meer verder. Kerkelijke gemeenten kunnen vrijwilligers laten toerusten om deze mensen te ondersteunen; de zgn. Psycho Pastorale Begeleiders.

PPB’ers zijn geen professionele hulpverleners. We willen ze met u en jou optrekken met een open hart en een luisterend oor binnen een sfeer van vertrouwen. De visie? Het delen van problemen en vragen kan helpen om te helen. Zoals Christus omzag naar de naaste in nood, zo zijn wij geroepen naar elkaar om te zien in onze noden.

Daarbij is er ruimte om de Bijbel te openen. Samen zoeken naar troost en richting in Gods Woord. En er is ruimte voor gebed. Samen je verdriet en je pijn bij God brengen geeft hoop.

Is het ook voor mij?
Hebt u / heb jij het gevoel dat PPB u zou kunnen helpen? Of twijfelt u / twijfel je? Neem gerust contact met ons op. Samen komen we altijd verder.

Hoe werkt het?
In een intakegesprek zal de PPB’er samen met u / met jou bespreken waar (jo)uw behoefte ligt. We spreken met elkaar met regelmaat en krijgt bezoek zolang gewenst. In de regel is dat max. 1,5 jaar. PPB’ers hebben geheimhoudingsplicht.

Contact
U kunt zelf contact opnemen met de coördinator van de PPB: Nelleke Hoogendoorn via mail: nellekehoogendoorn@gmail.com of per telefoon: 0341-256657/06-22641003. Ook kunt u / kun jij PPB aanvragen via de wijkpredikant of -ouderling.

Cursus Psycho Pastorale Toerusting
De PPB’ers zijn vrijwilligers uit onze gemeente. Elke wijk heeft één of meer vrijwillers, zowel mannen als vrouwen. Zij hebben een cursus gevolgd: Psycho Pastorale Toerusting. De cursus heeft een christelijke achtergrond en geeft inzicht in het ontstaan en verweken van diverse psychische en/of lichamelijke problemen. Ook relatieproblemen krijgen aandacht. Deze cursus wordt verzorgd door de stichting Praktisch Persoonlijk Pastoraat Opleidingen in Ermelo.

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2017 Hervormd Nunspeet