Dorpskerk Noord

Dorpskerk
De Dorpskerk dateert uit de 12e eeuw en is na een grote brand herbouwd in 1858. In 1960 is de Dorpskerk gerestaureerd en uitgebreid naar 1000 zitplaatsen. Het is hiermee het grootste hervormde kerkgebouw in Nunspeet en wordt gedeeld door de wijkgemeentes Dorpskerk Noord en Dorpskerk Centrum.

Op deze historische plaats mogen we als gemeente rondom het Woord samen komen. In de zomerperiode wordt de kerk op bepaalde tijden ook geopend voor bezichtiging en bezinning.

Bij de Dorpskerk bevindt zich ook het kerkelijk centrum De Wheme. Hierin is het Kerkelijk  Bureau gevestigd en vinden veel wijkactiviteiten plaats vanuit wijk Dorpskerk Centrum.

De Rank
Wijkgemeente Dorpskerk Noord heeft een eigen wijkgebouw, de Rank, waarmee we centraal in de wijk aanwezig zijn met onze kerkelijke activiteiten. Zo hebben o.a. catechese, clubwerk, vergaderingen, Alpha en Beta cursussen, wijkavonden en kringwerk hun plek gevonden in de Rank. Daarnaast zijn er met name overdag ook niet-kerkelijke activiteiten.

Visie
De naam van De Rank verwijst naar het gedeelte in Johannes 15 waarin Jezus vertelt over de wijnstok, de ranken en de vruchten. In vers 5 lezen we: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen.” (NBV)

Hierin komt onze grootste wens tot uiting, namelijk dat we als leden van onze wijkgemeente dichtbij de Heere Jezus mogen leven en daardoor vrucht mogen dragen. Vruchten die herkenbaar zijn in onderlinge saamhorigheid.

Het gaat ons daarbij om meer dan alleen een “fijne” gemeente te zijn met goede onderlinge relaties. We zijn ons ervan bewust, dat gerichtheid op Jezus Christus van vitaal belang is voor al het gemeentewerk.

Tijdens de wijkavond in 2016 is dit langs het thema “Oog voor elkaar” ook toegelicht met de volgende punten:

 1. ‘Elkaar’ is wezenlijk, want geloven doe je samen
 2. Onderscheid tussen de basis (‘er met elkaar zijn’) en onze roeping (‘er voor elkaar zijn’)
 3. Het centrale in de roeping is: Heb elkaar lief!
 4. Gemeente van Jezus (‘oog voor elkaar’) in contrast met de wereld (‘tegenover elkaar’)
 5. Motieven waarom ‘oog voor elkaar’ zo belangrijk is:
  1. God zelf is liefde
  2. Onder het nieuwe verbond krijgen we de Heilige Geest uitgestort
  3. Missionaire opdracht om te vertellen wie Jezus is
  4. Om stand te houden bij vervolging en verdrukking
  5. Wachtend op Jezus’ komst.
  6. Tot eer van God
 6. Het biedt ruimte voor Eenheid en/in verscheidenheid

Vanuit deze centrale visie en vanuit het dagelijks gebed willen we graag het werk in de gemeente doelgericht en in samenhang opbouwen (Efeze 2:22). Gods Liefde willen we laten stromen om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de boodschap van het evangelie. In de invulling van onze erediensten kiezen we daarom bewust voor hedendaags en begrijpelijk taalgebruik in vertalingen en psalmen en liederen.

Binnen de wijk richt de aandacht zich vooral op pastoraat, catechese en andere vormen die de onderlinge band in de wijk kunnen versterken. Een belangrijke groep die we willen bereiken en waarmee we in contact willen blijven zijn de randkerkelijken.

Als wijkgemeente binnen Hervormd Nunspeet maken we deel uit van een groter geheel waar activiteiten ook gemeentebreed plaatsvinden. Overstijgende activiteiten van bijvoorbeeld de diakonie, de commissie verdieping & verbinding, de commissie kerk & Israël en de commissie zending & evangelisatie vormen een wezenlijk onderdeel van de kerkelijke activiteiten. Als wijk proberen we hier zoveel mogelijk in te participeren om gemeentebreed ook gezamenlijke activiteiten te ontplooien.

 

Laatste nieuwsberichten

Bekijk het complete nieuwsoverzicht van Dorpskerk Noord

Activiteiten


  Bekijk het complete activiteitenoverzicht van de Dorpskerk Noord

  Wat wij geloven

  Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

  Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

  En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

  Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

  Van harte welkom!

  Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

  Reageer op de site

  Één van onze diensten bezoeken?

  Bezoek één van de diensten

  Copyright 2017 Hervormd Nunspeet