1 tot 10

Herken je die vraag, een cijfer geven voor iets? Er lijkt een toenemende belangstelling te zijn naar beoordelingen. Je hebt een bepaalde dienst of product gekocht dan krijg je al gauw de vraag of enquête die gaat over je mening. Vaak kun je door middel van een cijfer en eventuele toelichting  je oordeel geven. Als de waardering positief uitpakt dan is dat mooi voor de promotie van het product of dienstverlening. Het gaat bij zo’n beoordeling eigenlijk ook over een relatie tussen de afnemer en de leverancier van het geleverde.  

Stel je eens voor dat de kerk ook een dergelijk verzoek tot beoordeling aan jou zou zenden. Wat voor cijfer zou je dan geven? Ja, hoor ik iemand zeggen:  Wat moet ik dan beoordelen? Een paar voorbeelden: de inhoud van de online kerkdiensten, de zoommeetings in het jeugdwerk of catechese, de onlinevergaderingen of huis- of pastoraal bezoek door middel van beeldbellen e.d. Welke waarde moet dan worden gehecht aan een 8 of 9, als waardering voor de kerk?  

Mag ik een persoonlijke vraag stellen? Welk cijfer zou je geven aan jouw geloofsleven of de relatie met God, als de kerk die in een enquête aan je zou vragen? Welke criteria zou je dan gaan hanteren? Je zou hierbij kunnen denken aan de intensiteit van je gebeden, Bijbellezen, de mate van naastenliefde, je afhankelijkheid van de Heer of een combinatie van deze criteria natuurlijk!  

Als we de vraag over de beoordeling van de geloofsrelatie eens zouden voorleggen aan de bekende erfgenaam. Je kent hem uit een gelijkenis. Hij die, in no time, zijn deel van de erfenis van zijn vader  verbraste en toen hij alles had opgemaakt bij een voertrog in het varkensverblijf verbleef. Op welk cijfer zou hij uitkomen? Een voldoende lijkt niet waarschijnlijk. Nee, daarvoor had hij zijn zaak te veel verprutst. De waardering van de vader echter, komt tot uiting in het gezamenlijke feest dat werd aangericht naar aanleiding van de terugkomst van zijn verloren gewaande zoon. Deze was dood, maar is weer levend geworden, zo schreef de evangelist Lukas. Ongetwijfeld is hier sprake van het werk van de Heilige Geest, de Geest van Pinksteren.    


Wilt u reageren naar aanleiding van deze column? Mail dan naar redactie@hervormdnunspeet.nl.
Klik hier voor een overzicht van alle columns.