Aangepaste kerkdienst

Zondagmiddag, 25 september 2022 is er een dienst in de Sionskerk die in het bijzonder gericht is op mensen met een beperking. Ds. Visser gaat in deze dienst voor en het thema is ‘het mandje van Mozes’.
Allemaal van harte welkom!