Besmetten maar…

Hoe zo besmetten maar? Is er dan al een veilig vaccin? Of kunnen we de verscherpte regels van het RVIM eindelijk aan onze laars lappen, omdat we deze meer dan zat zijn? Wil je soms met de titel suggereren dat burgerlijke ongehoorzaamheid moet worden aangemoedigd? Een jaar geleden waren anderhalve meter afstand houden en binnen blijven als je hoest, niest of proest  onbekende fenomenen.

We dachten er niet of nauwelijks over na dat je met allerlei ontmoetingen een ander zomaar zou kunnen besmetten met bekende en onbekende virussen of bacteriën. Nu weten we niet anders meer en is het in vanzelfsprekend geworden dat we de regels en aanbevelingen van het instituut voor volksgezondheid zorgvuldig naleven. Als verantwoord levende burger wil je niet dat je besmet wordt en ook niet dat jij een ander besmet. Zorgvuldig leven is zeker ook in deze tijd kenmerkend voor een christelijke levenshouding.

Zorgvuldig levende en serieuze christenen hebben de opdracht om direct of indirect de waarden en woorden van het christelijke en Bijbelse gedachtengoed door te geven. Zij hoeven zich hierbij geen beperkingen op te leggen. Niet dat je als een “vrome Hendrik(je)” moet gaan leven en iedereen te pas en te onpas moet confronteren met dé of jouw waarheid. Nee, dat niet natuurlijk. Maar iemand die verantwoord christelijk leeft zal op de een of andere manier in woorden of levenshouding iets uitstralen wat aanstekelijk werkt en hopelijk  besmettelijk is. Als je voluit  de verantwoordelijkheid die als christen hebt wilt uitdragen en doorgeven in 2021 dan zou ik haast zeggen: Besmetten maar!!!