Bestaat het nieuwe normaal?

We moeten er aan wennen, de anderhalve meter en thuis blijven als je een beetje hoest of griepje hebt. Ja, want je weet maar nooit… Een periode met veel onzekerheden voor burgers, werknemers en bedrijven, hoe zal de toekomst zich ontwikkelen? Ook mensen die tot de risicogroepen behoren kunnen zich maar beter niet te veel op straat bewegen. Betekent het nieuwe normaal ook dat ongeveer twee derde van de stoelen of zitplaatsen in een kerkgebouw in de toekomst, tijdens een dienst, onbezet moeten blijven? Of gaan we straks met een mondkapje op naar de eredienst en luisteren we, naast de preek, alleen nog naar orgelmuziek of andere muziekinstrumenten, omdat zingen het besmettingsgevaar verhoogd.

Misschien is het nieuwe normaal wel abnormaal. Het is toch verbazingwekkend hoe snel bepaalde omgangsvormen tot het verleden behoren. Een hand geven, sorry hoor, dat doen we niet meer, want misschien heb je net in je hand gehoest en dat is ook niet meer de bedoeling. Voor opa’s en oma’s is die afstand ook een soort trauma, je kleinkinderen een knuffel geven, beter van niet. Welke effect zou die afstandelijkheid die de anderhalve meter meebrengt op langere termijn kunnen hebben op mensen? Als je dicht bij iemand staat “lees” je beter de mimiek van het gezicht van die ander. Een verdrietige of guitige gezichtsuitdrukking wordt beter opgemerkt als je dichtbij iemand staat dan wat verder weg. Het zou best eens zo kunnen zijn dat de noodzakelijke afstand, afstandelijkheid veroorzaakt, met een killere en koelere samenleving als gevolg. Zo’n nieuwe normaal lijkt eerder abnormaal.

Hoe nieuw is het nieuwe normaal?  Het Bijbelboek Prediker leert ons het volgende:  “Alles wat er gisteren was, zal er morgen weer zijn. Alles wat eerder is gedaan zal later weer gedaan worden. Er gebeurt niets nieuws in het leven.” (Prediker 1: 9 BGT). Of er in het verleden, bijvoorbeeld eeuwen geleden, coronacrisissen zijn geweest dat weten we misschien niet zo goed. Echter ziekten zijn er altijd geweest en zullen ook in de toekomst ons blijven bedreigen. Leven zonder risico’s is hier op aarde onmogelijk. Het lijkt er op dat we er aan moeten wennen, maar risico’s zijn er altijd al geweest. En dat vinden we eigenlijk heel normaal.