Bevrijd worden!

Pas geleden was het Bevrijdingsdag. Voor veel mensen de dag dat er herinneringen boven komen rondom gebeurtenissen die zich in het verleden/in de oorlog hebben afgespeeld. Bijzonder om dit in ons land in vrijheid te kunnen vieren.

Hoewel het niet overal op deze wereld vrede is, mogen we hier wel van getuigen. Vooral omdat wij Jezus kennen, de Verlosser van alle zonden en Bevrijder van alle dingen waaraan wij kunnen vastzitten. Wij betrappen ons er zelf ook weer vaak op hoe wij kunnen vastzitten aan onze eigen lijstjes met dingen waaraan wij nog moeten denken of aan willen werken. Zo kunnen wij toch niet rustig de toekomst tegemoet gaan?! Waar is ons vertrouwen op God en in Jezus gebleven?

Hij wil voor echte vrede zorgen in ons hart. Hoe kunnen wij Hem volgen en dienen als wij blijven vastzitten aan onze eigen gewoontes?! Wij willen het graag, maar het gaat niet vanzelfsprekend. Wij hebben gebed en bemoediging nodig. Het sterkt ons om Gods Woord te lezen, te zingen en naar Zijn huis te gaan om gesterkt te worden door Zijn Woord. Hij geeft ons kracht en vertrouwen. Wonderlijk hoe Hij naar ons omziet. Hij laat ons nooit los.

Wij zien uit naar onze reis naar Ethiopië, waar wij ons mogen inzetten voor Hem die ons eeuwig trouw blijft. Wij voelen ons bevoorrecht om Jezus te mogen volgen en dienen door voor de kinderen in dat land door ‘het vuur’ te gaan. Door hen te helpen, worden zij uit armoede bevrijd.

Wij willen graag Zijn naam door vertellen aan anderen, omdat wij geloven in een geestelijke oogst en een prachtige toekomst voor iedereen die Hem leert kennen. Hij alleen maakt waarlijk vrij. Hij alleen geeft vrede in je hart. Volg Jezus en dien de ander. Dat maakt Pinksteren tot een nog groter oogstfeest!

In samenwerking met Compassion zijn wij van 25 mei tot 2 juni in Ethiopië. Wilt u met ons meeleven door uw gebed? U kunt deze reis volgen via Facebook en/of via de website.

Met vriendelijke groet,

Ingeborg Visser, Jeannette en Wiebe Oosterhaven