Bijbelzondag

Zondag 28 oktober was het Bijbelzondag. Honderden kerken in Nederland en Vlaanderen vierden de kracht van bijbelverhalen. Voorop stond de dankbaarheid dat de Bijbel hier vrijuit en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het thema van Bijbelzondag 2018 was ‘Met andere ogen’.

Het thema: Met andere ogen
Bijbelzondag is de jaarlijkse dag waarop het NBG en het VBG kerken vragen om op een andere manier dan op ‘gewone’ zondagen naar de Bijbel te kijken. Het thema van dit jaar komt uit het verhaal van de genezing van Bartimeüs uit Marcus 10. Directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘Het gaat hier om kijken. Bartimeüs’ blinde ogen worden geopend – letterlijk. Tegelijkertijd illustreert dit verhaal hoe bijbelverhalen ook figuurlijk ogen kunnen openen: ze geven hoop, zetten in beweging, bieden troost. Zelfs in bekende bijbelverhalen zit vaak meer dan je op het eerste gezicht ziet.’

Bijbels voor Keniaanse kinderen
Rieuwerd Buitenwerf hoopt dat kerkleden zich op Bijbelzondag hebben gerealiseerd hoe bijzonder het is dat wij de Bijbel in alle vrijheid kunnen lezen en aanschaffen. ‘In een land als Kenia willen duizenden schoolkinderen graag een eigen bijbel, maar is dat voor hun ouders onbetaalbaar. Kerken kunnen hiervoor collecteren zodat we deze kinderen een bijbel kunnen geven.’