Blijf thuis…

Een advies wat we regelmatig horen via de media en natuurlijk met de beste bedoelingen. Maar, in vakantietijd lijkt dat voor velen een weinig aantrekkelijke boodschap. Na zoveel maanden meer of minder in je bewegingsvrijheid te zijn beperkt, lijkt dit advies te veel gevraagd. Mensen hebben in principe het recht om zich vrij te bewegen waar en waarheen men wil. Je kunt je dan ook afvragen wat de consequenties zijn van “blijf thuis”. Bedoelt men: ga niet op vakantie in het buitenland, maar blijf in Nederland. Of, ga niet op vakantie. Of, ga wel op vakantie en blijf in quarantaine? Drie mogelijkheden die meer of minder aantrekkelijk zijn, afhankelijk van de persoon of gezin. Van mensen die enkele dagen of weken, al dan niet gedwongen, in quarantaine zijn geweest is bekend dat zij na verloop van tijd “de muren op zich af zagen komen”. Sommigen meenden zelfs gek te worden van een periode van afzondering. Ook voor ouderen die in een verpleeg- of verzorgingstehuis verbleven. Daarvan is bekend dat zij door eenzaamheid zijn overvallen, wat hun gezondheid niet ten goede kwam. Er zijn mensen die menen dat, als gevolg van dit advies, het voor verschillende bewoners catastrofaal is geworden. Voor sommigen is of was het “middel” erger dan de “kwaal”.

Heeft het advies “blijf thuis”, naast de beste bedoelingen, alleen nadelen of zou het ook positief kunnen worden ingevuld? Natuurlijk betekent het advies een beperking van de manier hoe jij je tijd besteedt of kunt besteden. Door gedwongen thuis te blijven moet je de tijd anders invullen. In zekere zin komt “blijf thuis” overeen met een advies van Jesaja (hoofdstuk 26: 20, Bgt) waar we lezen: “Ga maar weer naar binnen en doe de deur goed achter je dicht.” Een aanbeveling om te wachten tot het komende onheil voorbij is. Je zou hierbij kunnen denken aan het verhaal van Noach die schuilde in de ark, totdat de zondvloed voorbij was. Ook in Mattheus 6 vers 6 staan woorden van gelijke strekking. In deze tekst gaat het meer om een bepaalde houding, waarbij men zich afzondert om zich meer te richten op God. Als je de aanbeveling “blijf thuis” invult met pogingen om te komen tot geloofsverdieping en vasten van andere aanlokkelijke activiteiten, dan is “blijf thuis” geen straf meer. Nee, dan kan een gedwongen periode van thuis blijven leiden tot een leven dat meer gericht is op God en dat lijkt mij waardevol en in de gegeven situatie een doel om na te streven.

Voor als je met vakantie gaat, besef dat je binnenkamer, zoals dat in een andere vertaling is beschreven, altijd bij je is, waar je ook heen gaat. Je kunt er altijd binnen gaan welk uur van de dag dan ook, zowel op vakantie maar ook thuis.