Bootcamp

Thuis werken of alleen op je kamer bezig zijn met studeren of klussen voor je werkgever kan er toe leiden dat je in deze tijd meer of minder geïsoleerd raakt. Vergaderen d.m.v. zoom of andere software kan het isolement tijdens je werk verder bevorderen. Geen wonder dus dat er een groeiende behoefte is aan meer afwisseling en sporten in de buitenlucht en gelukkig kan er ook steeds meer. Een bootcamp zou voor de behoefte aan meer afwisseling en uitdaging een oplossing kunnen zijn. Bij een bootcamp trainen mensen veelal in groepsverband in de buitenlucht. Ze hebben hierdoor meer plezier en ontvangen meer gezonde prikkels waardoor zij zich fitter en gezonder voelen. Met als bijkomend voordeel dat de prestaties ook in de besloten en geïsoleerde werkplek toenemen.  

Van “langeafstandswandelaar” Paulus lezen we in de brief aan Timotheüs dat oefening van het lichaam van weinig nut is. In de tijd van Paulus waren er geen vervoersmogelijkheden, zoals wij die nu kennen. Zijn reizen naar de verschillende landen, met als doel het evangelie te verspreiden, zal hij vooral te voet hebben afgelegd. Aan buitenlucht en lichaamsbeweging zal hij tijdens zijn evangelisatietochten geen gebrek hebben gehad. Ook gebruikte Paulus nog al eens beelden uit de sportwereld om zijn boodschap uit te leggen of toe te lichten. Waarom dan zijn opmerking met de strekking dat een bootcamp niet nuttig en nodig zou zijn?  

Een afweging zou kunnen zijn dat een bootcamp vooral invloed heeft op de lichamelijke conditie en  dat dit betrekking heeft op ons eindige leven hier op aarde. Een training die gericht is op ons geloof, door middel van Bijbelstudie of het bezoeken van de kerkdiensten en dergelijke, heeft naast de toepassing op ons dagelijks leven hopelijk ook eeuwigheidswaarde.  

Iemand die regelmatig voldoende beweegt of een lichamelijke sport beoefent zal zich in de regel fitter en gezonder voelen en wordt minder belaagd door het “nieuwe roken”, waardoor hij of zij tot betere prestaties instaat is. Het is heel waarschijnlijk dat dit ook de oefening met betrekking tot ons geloof in God kan beïnvloeden en stimuleren. Een bootcamp en of andere lichamelijke inspanning zou dan ook een stimulans kunnen zijn voor ons lichamelijk èn geestelijk welzijn.  


Wilt u reageren naar aanleiding van deze column? Mail dan naar redactie@hervormdnunspeet.nl.
Klik hier voor een overzicht van alle columns.