Code zwart

Het klinkt heel onheilspellend, code zwart. Zwarter en uitzichtlozer kan haast niet zou je zeggen. Reden om je ongerust te maken? Veel medici en verpleegkundigen willen koste wat het kost code zwart voorkomen en deze houding is heel waardevol. Een gezondheidzorg die de vraag van patiënten aan kan, is immers in ons aller belang. Je kunt maar zo patiënt zijn of worden. De aanduiding code zwart heeft onder andere betrekking op het aantal ic-bedden en het daarvoor benodigde personeel. Het gaat hierbij om een capaciteitsprobleem. Op korte termijn leken er vanwege de coronapandemie meer patiënten te zijn die intensieve zorg nodig hebben dan dat er bedden en vakbekwaam personeel beschikbaar is. In het uiterste geval zou er bij twee vergelijkbare patiënten moeten worden geloot om het laatste ic-bed. Een hele moeilijke keuze en mogelijk een keuze tussen leven en sterven. Gelukkig zijn we voor wat dit betreft in Nederland in rustiger vaarwater gekomen.

Capaciteitsproblemen komen veel vaker voor, bijvoorbeeld als het gaat om de al jaren voortslepende woningnood of wachtlijsten in de gezondheids- en jeugdzorg. Weliswaar zijn dit veelal geen vraagstukken van leven op dood. Toch, als je jaren moet wachten op woonruimte of  veel te lang op een wachtlijst staat voor een zo belangrijke levensverbeterende operatie, zou je kunnen zeggen dat er tenminste sprake is van een grijs getinte code.

Code zwart, waar men zich veel zorgen over maakt, zou te maken kunnen hebben met leven en dood. Men zou zich kunnen afvragen: welke kleurcode is kenmerkend voor handelingen die het levenseinde van een ongeborene of van een ernstig zieke oudere beogen te bespoedigen? Er is hierbij niet zo zeer sprake van een capaciteitsvraagstuk maar een wens om menselijk leven te beëindigen op een door de mens gekozen tijdstip.

Een donkere tunnel zonder einde lijkt wat weg te hebben van code zwart. Zou er aan het eind van de tunnel nog een code zijn met een andere kleur? Voor de aanwezigen bij de kruisiging van Jezus Christus leek het ook code zwart. Het leek een definitief einde zijn zonder uitzicht. Goddank is het anders gegaan, want bij het ??hoogtepunt? op Golgotha veranderde een gitzwarte toekomst uiteindelijk in een stralend helder wit licht. Een licht zo groot, zo schoon, straalt ook nu alle volken in de ogen. De Overwinnaar over zonde, dood en pijn en dus ook code zwart is Jezus, Redder en Heer. Heel het rijk van code zwart, zal weten wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer.


Wilt u reageren naar aanleiding van deze column? Mail dan naar redactie@hervormdnunspeet.nl.
Klik hier voor een overzicht van alle columns.