Dankdagcollecte 2018

Op zondag 4 november wordt aan u een giftzakje uitgereikt voor de dankdagcollecte op woensdag 7 november. Zoals gebruikelijk is er tijdens de dankdagdiensten één collecte waarvan de opbrengst in haar geheel bestemd is voor het werk binnen onze gemeente.

Het college van kerkrentmeesters beveelt deze collecte van harte bij u aan!

Uw dankdaggift kunt u eventueel ook overmaken naar bankrekeningnr. NL06RABO034.75.89.650, t.n.v. Hervormde Gemeente Nunspeet.