De manifestatie van kerken

De stichting Manifestatie van Kerken Nunspeet is in 2013 opgericht door vertegenwoordigers van zeven Nunspeetse kerken en heeft als doel het bevorderen van samenwerken van de deelnemende kerken bij het organiseren van interkerkelijke en missionaire activiteiten in de gemeente Nunspeet. Dit vanuit een behoefte aan eenheid in Christus en om uiteindelijk de Nunspeetse samenleving daarbij te dienen.

In 2013 hebben de kerken zich tijdens Midzomer Nu op het marktplein gepresenteerd, samen met een scala aan kerkelijke en goede doelen organisaties. In 2014 werd samen met de Stichting present Nunspeet een dag georganiseerd met als thema: Kerken samen Present. Door veel vrijwilligers werden allerlei praktische klussen uitgevoerd: kamers sauzen, tuin opknappen enz, maar ook was er aandacht voor de sociale kant. Spelletjes doen, creatief bezig zijn met en voor diverse dorpsgenoten. In 2015 werd de conferentie “Samen tegen Eenzaamheid”georganiseerd, met als doel eenzaamheid bespreekbaar te maken en tot afspraken en acties te komen om concreet iets aan eenzaamheid in de Nunspeetse samenleving te doen.

In 2016 is er gewerkt aan verbreding van de afvaardiging der deelnemende kerken en aan onder-steuning van de interkerkelijke en internationale Outreach, een evenement om plaats te maken voor Jezus Christus in het hart van mensen in Nunspeet en omgeving. In 2017 hebben we ons beziggehouden met ook weer de Outreach en het verkennen van de mogelijkheden voor een laagdrempelig Christelijk Maatschappelijk Inloophuis. De gemeente Nunspeet heeft inmiddels de Wijkontmoetingscentra Binnenhof en Veluwse Heuvel gerealiseerd. Hierdoor hebben we de plannen voor een CMI voorlopig geparkeerd. Op 28 oktober 2017 was er de interkerkelijke herdenking van 500 jaar Reformatie, waarbij het vooral ging over de betekenis van de Reformatie voor vandaag en de toekomst.

In 2018 ging de aandacht met name uit naar de herdenking van de Synode van Dordrecht (1618 – 1619) en daar gaan we ook in het jaar 2019 volop mee bezig. Er zijn 3 bijeenkomsten gepland m.b.t. het herdenken van 400 jr synode van Dordrecht. De 1e samenkomst staat genoteerd voor dinsdag 29 januari in de Oenenburgkerk. Velen hebben er geen weet van hoe groot de invloed van de Dordtse synode was en is op onze cultuur en de protestantse kerken, niet alleen in ons land, maar ook wereldwijd. De focus van deze bijeenkomst zal gericht zijn op de betekenis van de synode voor de kerken van nu. Destijds was Dordrecht erg gastvrij voor de vele eerbiedwaardige (inter)nationale gasten. Hoe kunnen we als kerken vandaag gastvrij zijn, een lage drempel hebben en toch een duidelijke boodschap hebben voor onze naasten. Voor de bijeenkomst op 29 januari nodigen we u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Nadere informatie over het programma en de andere samenkomsten volgen.

Afbeeldingsresultaat voor stichting manifestatie van kerken nunspeet