Donor

Ben je niet geregistreerd als donor? Dan heb je geen bezwaar tegen orgaandonatie van je eigen organen als het zover zou komen. Zo is het, kortweg gezegd, wettelijk geregeld. Er zijn mensen die geen donor willen zijn en zullen zo hun reden daarvoor hebben. Er zijn ook mensen die tijdens hun leven al donor zijn, bijvoorbeeld mensen die regelmatig bloed doneren. Waardevol en levensreddend voor mensen die ten gevolge van een ernstige ziekte of operatie bloed nodig hebben. Je weet maar nooit, misschien heb jezelf één of meer keren bloed nodig, dan is het wel fijn dat anderen voor jou gedoneerd hebben.

Doneren, kunnen we op meerdere manieren doen. Naast de eerder genoemde voorbeelden kun je ook denken aan: spullen weggeven en in deze tijd misschien ook, voor zover mogelijk, woonruimte beschikbaar stellen voor vluchtelingen. Natuurlijk kun je ook donateur worden en financieel bijdragen aan liefdadigheidsinstellingen. Bij doneren sta je iets af aan anderen zonder eigenbelang. Het heeft iets van naastenliefde, je geeft iets aan een ander zonder er zelf beter van te worden. En toch zou je er beter van kunnen worden. Een voorbeeld: het zou best kunnen zijn dat je tot nog toe niet of niet voldoende hebt meegedaan aan de collecte voor Oekraïne en dat je hier een gevoel van schuld aan hebt overgehouden.  Om dit gevoel te verminderen zou je alsnog kunnen doneren. Het belangeloos helpen van anderen op welke manier dan kan een gevoel van dankbaarheid geven en dat is waardevol. 

Ons doneren heeft altijd iets betrekkelijks. We kunnen maar een bepaalde hoeveelheid spullen weggeven en ook laat het saldo van onze bankrekening niet toe om onbeperkt te doneren. Het doneren heeft echter ook iets van zaaien. Stel, je geeft aan een ontwikkelingsproject van Kerk in Aktie. Met dit geld kunnen de begunstigden zakendoen die een ontwikkeling tot stand brengt. Honderd euro doneren, of welk ander bedrag dan ook, kan dan leiden tot een veelvoud aan meeropbrengsten. Of je bijdrage wordt besteed aan een zendingsproject en hierdoor komen mensen tot geloof. Dit is van onschatbare waarde voor de mensen die het betreffen. 

Volwassenen hebben vijf tot zes liter bloed. Dit in één keer doneren zou fatale gevolgen hebben voor betrokkene. Toch is er iemand die door al zijn bloed te doneren – en daarmee ook zijn leven op te geven – zich voor het eeuwig welzijn van anderen heeft opgeofferd. Een paar weken geleden hebben we Pasen gevierd. De opstanding van Jezus Christus. Hij die zijn leven opgeofferd heeft voor de mensen die Hem liefhebben. Door zijn offer, zijn donatie is er vergeving mogelijk voor alle generaties van af het begin tot aan het einde van de tijd. Een offer van onschatbare waarde voor alle generaties.


Wilt u reageren naar aanleiding van deze column? Mail dan naar redactie@hervormdnunspeet.nl.
Klik hier voor een overzicht van alle columns.