Een druppel op een gloeiende plaat

In 2050 zal het plastic afval in de oceanen zijn verviervoudigd, schrijft het Wereld Natuur Fonds (WWF) in een nieuw rapport van februari 2022. Meer dan 2.000 diersoorten hebben nu al last van de gevolgen van plastic in hun leefomgeving. Naar schatting heeft 90 procent van de zeevogels en 52 procent van de zeeschildpadden al plastic binnengekregen. Denk hierbij aan microplastics in de maag, plasticafval om de nek en weekmakers in het bloed (NU.nl, 08-02-2022).

De plasticsoep is niet het enige wat onze natuur schaadt, ook de uitstoot van broeikasgassen heeft direct effect op onze leefomgeving. Als de uitstoot van broeikasgassen in hetzelfde tempo doorgaat, wordt het steeds warmer op aarde. Met grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Leefgebieden van dieren en planten veranderen, en daardoor sterven steeds meer dieren en plantensoorten uit. We krijgen vaker last van extreem weer, zoals stortregens, zwaardere stormen of juist langere droge en hete perioden (Rijksoverheid.nl).

In de Bijbel kun je al in het eerste hoofdstuk lezen hoe de mensen de aarde mogen gebruiken, en dat ze erover mogen heersen (Genesis 1:28). Dat de mens de aarde mag gebruiken en erover mag heersen, betekent ook nog iets anders. In Genesis 1:1-31 lezen we hoe mooi God de aarde heeft geschapen. Prachtig gewoon. Telkens staat er: ??God zag dat het goed was.?? Voor deze mooie schepping moet goed gezorgd worden. De mensen mogen de aarde bewerken en erover waken (Genesis 2:15).

Als je bovenstaande nieuwsartikelen leest, zijn we dan het waken over de schepping uit het oog verloren?
Aan de andere kan je ook denken: dit is de eindtijd. In Openbaring 21 staat het beschreven door Johannes: ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem’ (Openbaring 21:1-2). Als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, waarom zouden we dan nog zorgen voor de oude? Het klimaatprobleem is zo omvangrijk, dat elke aanpassing in ons gedrag toch een druppel op een gloeiende plaat zou zijn.


Het klimaatprobleem is een ingewikkelde kwestie. Hoe dan ook, we kunnen er niet voor wegkijken. Het kabinet wil dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is. Wat denk je dat God van ons vraagt omtrent dit thema?


Wilt u reageren naar aanleiding van deze column? Mail dan naar redactie@hervormdnunspeet.nl.
Klik hier voor een overzicht van alle columns.