Een “hete” herfst?

Krijgen we een “hete” herfst? De tweede coronagolf heeft zich inmiddels aangediend en misschien krijgen we een herhaling van de spannende periode zoals in maart en april? Meer of minder economische achteruitgang? Niemand die het weet, wetenschap over wat de toekomst brengt is niet aan mensen. Gelukkig maar, je zou je bezorgd kunnen maken over angstwekkende zaken die mogelijkerwijs helemaal niet gebeuren. Zonder de ernst, verdriet en de invloed van de coronacrisis ook maar op enigerlei wijze te willen bagatelliseren lijkt de volgende informatie relevant.

Dagelijks sterven er in Nederland gedurende de afgelopen jaren volgens de cijfers van het CBS, door verschillende oorzaken gemiddeld ruim 400 personen, dat is ongeveer 3000 per week, jongeren, mannen en vrouwen in de verschillende leeftijden. Per jaar kom je dan gemiddeld op 150.000 inwoners, waarmee de bevolking in aantal personen in Nederland door overlijden afneemt. Er zijn media die nog al focussen op het aantal mensen dat in één dag of gedurende een week door corona overlijdt, dit betekent waarschijnlijk ook dat minder mensen overlijden aan andere oorzaken. Om meer zicht te krijgen op de invloed van corona op het bevolkingsaantal in Nederland is het van belang om vergelijkingen te maken over meerdere jaren. Ook een in leeftijd ouder wordende bevolking zoals de Nederlandse zal vroeger of later geconfronteerd worden met hogere sterftecijfers. Immers ieder mens zal eenmaal sterven zoals onder andere Paulus ons in de Hebreeënbrief meedeelt.

Heeft de crisis ons alleen maar onheil en verdriet gebracht of zijn we met alle opgedane ervaringen ook wijzer geworden? Eén van de factoren waardoor we wijzer kunnen zijn geworden is meerdere bewustwording van onze sterfelijkheid waarover o.a. Paulus het heeft. Ook Jesaja reikt ons in de boodschap voor Hiskia aan, dat we ons moeten voorbereiden, want het einde van ons leven hier op aarde nadert. Reden voor paniek? Nee, geloven in het bestaan van het eeuwige leven, zoals we dit belijden in de geloofsbelijdenis, betekent dat we dit al doen. Daar heeft een “hete” al dan niet door corona veroorzaakte en alle andere onheilen die ons mogelijk nog te wachten staan uiteindelijk geen invloed op. Wat dat betreft staat ons een hoopvolle toekomst te wachten.