Een nieuw begin…

“En God zag dat het zeer goed was”. Dat is de conclusie die God in Genesis 1 trekt, nadat Hij de aarde geschapen had. Zeven keer noteerde de schrijver van Genesis de mening van God over dat wat Hij geschapen had: “EN GOD ZAG DAT HET GOED WAS.” Zo was het begin van de aarde.

Veel van wat er toen was, is er nu nog. Weliswaar vele jaren, geslachten en generaties verder, maar toch. Dat wat zo goed was, wordt al eeuwenlang bedreigd en vernietigd. Nog steeds echter zijn er vele goede dingen in de leefwereld van mens, dier en plant waarvan wij dagelijks mogen genieten. Die schepping, je zou bijna zeggen, die is niet stuk te krijgen. Zo goed en krachtig heeft God hem geschapen. En daarbij komt dat wij steeds weer nieuwe kansen krijgen om die te benutten. Men zegt wel eens: “We hebben de aarde geleend van onze kinderen en van de na ons komende generaties”. Dat schept een geweldige verantwoordelijkheid voor ons als rentmeesters die mogen bouwen en bewaren. Het lijkt er op dat steeds meer mensen zich inzetten voor duurzaamheid en zich verzetten tegen allerlei vormen van vervuiling en verspilling. Een positieve ontwikkeling, een groeiend verantwoordelijkheidsbesef.

Er gloort licht en er is hoop voor een toekomst, dus ook voor het jaar 2020. God laat niet los wat zijn hand eenmaal begon en dat geldt zeker ook voor zijn meesterwerk: de Schepping.