Een somber bestaan?

Sommige dagen in februari kunnen zo grauw en grijs zijn. Buiten oogt het somber. En soms is het in je leven ook somber. Alles lijkt kleurloos. Wat kan het dan fijn zijn om te genieten van een prachtig lied. Een lied dat een glimp geeft van het leven dat we mogen verwachten. Een zonnestraal die zijn weg vindt tussen de wolken. 

Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond’re stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez’ aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.

Refrein.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zand-woestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.

Refrein.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdestem.…