Eerste telling kerkelijke bijdrage 2018

Op vrijdagavond 2 februari kon met dankbaarheid de uitslag van de eerste telling van de kerkelijke bijdrage bekend worden gemaakt. Deze bedroeg € 560.856,- met in totaal 1986 toezeggingen. Dit is ruim€ 15.000,- meer dan de eerste telling van 2017.

Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Ook denken we aan de vele vrijwilligers en zeggen hen hartelijk dank.

Bovenal dank aan God, die mensen weer genegen maakte om te geven!

Inmiddels is de stand al weer verder opgelopen naar € 571.000,-. Voor heel 2018 is een kerkelijke bijdrage begroot van € 600.000,-. Uw bijdrage, voor zover nog niet toegezegd, is dus nog van harte welkom!