Ervaren

De Adventstijd is een tijd van herinneren, ervaren en verwachten. Dit jaar begint deze periode op 1 december en duurt tot en met zondag 24 december. Wat of wie verwacht jij eigenlijk? Op 25 en 26 december herdenken we de geboorte van Jezus Christus, zoals dat onder andere beschreven is in Lukas 2. We worden er als het ware herinnerd aan een moment,  ruim 20 eeuwen geleden, toen Jezus werd geboren in Bethlehem. Gelukkig leeft Jezus niet alleen maar in het verleden. Nee, ook vandaag,  in het heden, komt Hij tot ons. Door zijn Woord en ook door zijn Geest wil Hij vandaag bij ons komen, heel actueel dus. Hoe ontmoet Hij jou vandaag? Advent reikt verder dan het verleden en heden. Advent heeft ook een buitengewoon mooie boodschap voor de toekomst. Jezus zal op zijn tijd terugkomen. Wij mogen, vandaag, leven tussen zijn eerste komst op aarde en zijn tweede komst. Dat geeft een geweldig perspectief. Dat maakt jouw  leven zinvol, omdat Jezus terug zal komen en al zijn beloften zal vervullen aan de mensen die Hem verwachten.