Excursie Synagoge Deventer

Een succes vraagt om een vervolg! Vorig jaar heeft een groep gemeenteleden met onze commissie een bezoek gebracht aan de synagoge te Enschede. De deelnemers reageerden hierop enthousiast en waren aangenaam verrast.

Dit jaar zijn wij welkom in de synagoge te Deventer. Deze excursie zal plaatsvinden op D.V. vrijdag 23 maart aanstaande en begint om 14.30 uur. We zullen met eigen vervoer om 13.30 uur vertrekken vanaf het pleintje voor De (oude) Wheme. U en jij – ook jongeren zijn van harte welkom! – kunt zich opgeven bij onze penningmeester Jacob van Balen, tel. 258787, of via e-mail tot uiterlijk zaterdag 17 maart.