Gebruik orgel Dorpskerk

Voordat Hanzebouw B.V. de werkzaamheden was begonnen, is er opnieuw kalk naar beneden gevallen boven het orgel. We waren bang als men boven de gewelven ging werken dat er door trillingen nog meer naar beneden zou vallen, waardoor het orgel blijvende schade zou oplopen. Als preventieve maatregel hebben we toen besloten om het orgel in te pakken en een orgel voor in de kerk te plaatsen waardoor we de gemeentezang gaande konden houden. We beseffen heel goed dat dit allemaal iets duidelijker gecommuniceerd had kunnen worden, maar door de tijdsdruk waaronder dit heeft plaatsgevonden moesten we een aantal keren volstaan met een afkondiging in de kerk. Achteraf gezien was het misschien niet echt nodig geweest en daar zijn we erg blij om en dankbaar voor. Anders waren de kosten aanzienlijk toegenomen. We beseffen dat de communicatie beter had gekund en hiervoor bieden we onze oprechte verontschuldigingen aan.

We hebben besloten om het orgel in de Dorpskerk weer te gaan gebruiken. In het najaar zal het orgel voor een langere tijd uit de kerk verwijderd worden in verband met de reeds eerder aangekondigde grote onderhoudsbeurt. Op 31 juli a.s wordt de actie die nu loopt voor de kwaliteitsverbetering afgerond en afhankelijk van de opbrengst van deze actie wordt dan bezien hoeveel er gedaan kan worden om die kwaliteit te verbeteren.