God vol vergeven

God vol vergeven, wees ons genadig,
zie hoe wij leven ver van Uw licht.
God vol meedogen, zie hoe wij dwalen,
Wij zijn vergeten op wie wij lijken,
naar wie wij heten sinds onze doop.
Wij zijn verloren wat wij bezaten,
sinds wij herboren leefden van hoop.
U, onze morgen, houd U niet langer,
voor ons verborgen: keer bij ons weer.
Wees in ons midden met Uw genade,

leer ons weer bidden tot U als Heer.