Heleboeldag 2020

Zaterdag 7 maart is de eerstvolgende inzameling voor de Heleboeldag op 11 juli 2020. U kunt van 9.00 tot 11.00 uur de goederen afgeven in de Wheme. 

Als u niet zelf in staat bent de goederen te brengen, vanwege de hoeveelheid of omdat u lichamelijk beperkt bent, dan kunt u dit mailen aan: eenheleboeldag@hervormdnunspeet.nl. Aart Vos overlegt dan met de ophaalploegen wie wanneer in de gelegenheid is de goederen op te halen. Vermeld in uw mail even uw telefoonnummer en welke goederen opgehaald moeten worden. Het laatste is van belang om te kunnen bepalen of het in een auto past of dat er een aanhangwagen mee genomen moet worden.

Voor 2020 hebben we vooralsnog de volgende data vastgelegd voor het inzamelen en sorteren van goederen:

4 april, 9 mei en 13 juni

Spelregels

We nemen de goederen in bij de nieuwe Wheme. Bij de nieuwe Wheme is geen afdak waar de goederen droog onder geplaatst kunnen worden. We vragen iedereen daarom uitsluitend tussen 9 en 11 de goederen af te geven. Met het vervroegen van de inzameltijden komen we de mensen tegemoet die graag vroeg hun spullen kwijt willen.

Zijn uw goederen het waard om te verkopen?

De Heleboeldag is een rijk gezegende dag. U helpt ons met het inleveren van uw overtollige goederen een mooie markt neer te zetten. De laatste jaren merken we dat er ook gemeenteleden zijn die de rommelmarkt zien als een plek waar alles verkocht kan worden.

Helaas is dat laatste niet waar. We krijgen met enige regelmaat goederen die onherstelbaar beschadigd, niet meer te repareren of zeer vuil zijn. Deze goederen zijn niet herbruikbaar of verkoopbaar en leveren ons een heleboel extra werk op. We hebben afgesproken dat we daarom kritischer de aangeboden goederen beoordelen. Helpt u ons mee door zelf ook al kritisch naar uw goederen te kijken? Beoordeel thuis alvast of de goederen nog heel en verkoopbaar zijn. 

Een heleboel oud ijzer

Wij verlossen periodiek gemeenteleden van het opgespaarde waardevol schroot zoals oud ijzer, metalen, accu’s, cv ketels, computers, auto carosserie, katalysatoren en plaatwerk. Dit kan maandelijks of wekelijks door ons worden opgehaald.

Koelkasten, vrieskasten, wasmachines en drogers vallen sinds 1 januari 2019 niet onder het reguliere oude ijzer. Koel en vrieskasten mogen niet door een regulier ijzerverwerkingsbedrijf worden verwerkt. Helaas kunnen wij deze daarom niet meer innemen.

Bent u niet in de gelegenheid uw oude metalen te brengen of de hoeveelheid is te groot om te brengen, dan halen we ook dat bij u op. U kunt contact opnemen met Eric Hoff, tel. 06-45714410 of mailen naar oudijzer@hervormdnunspeet.nl. In Hulshorst is een inzamelpunt bij de familie Vos, Harderwijkerweg 430. Op dit adres staat een kar waar u oude metalen in kunt storten.

De opbrengst van de oude metalen/ijzer komt ten goede aan de doelen van de Heleboeldag.

Meer informatie? Mail dan naar eenheleboeldag@hervormdnunspeet.nl

Een Heleboel dank

Via Jacob van Balen kregen we het volgende bericht. 

“Hartelijk dank voor het mooie bedrag van € 3.000,- dat we als commissie Kerk en Israël van jullie mochten ontvangen uit de opbrengst Heleboeldag 2019. Van dit bedrag is € 1.500,- overgemaakt naar de Stichting Jaffa-project (kansarme kinderen in Israël) en € 1.500,- naar de Stichting Amcha (holocaust slachtoffers). Van beide stichtingen mochten we een bedankje ontvangen.”

Mooi dat we als gemeente door samen gemeente te zijn op deze wijze aan zoveel doelen mogen bijdragen. Wij mogen en kunnen dit alles alleen doen in Hem die ons kracht geeft. Breng daarom dank aan de eeuwige! Bid en werk samen met ons mee aan Zijn koninkrijk hier op aarde. Ook dit jaar mogen we zo ook weer uitkijken naar een gezegende Heleboeldag.