Herdenking 500 jaar Reformatie

Er valt veel te herdenken, maar weinig te vieren.

Interkerkelijke herdenking van 500 jaar reformatie
Op zaterdag 28 oktober organiseerde de Manifestatie van Kerken te Nunspeet in de Dorpskerk een interkerkelijke herdenking 500 jaar Reformatie.

Evenmin als Calvijn, heeft Luther een nieuwe kerk willen stichten. De reformatie wilde geen afsplitsing, maar zuivering van de kerk. Geen verhuizing, maar een grote schoonmaak (van Ruler). Luther dacht er niet aan de stichter te worden van een afgescheiden reform-kerk. Zijn doel was de vernieuwing van de katholieke kerk, dat wil zeggen van de gehele christenheid, vanuit het evangelie.

Helaas weten we allemaal dat het totaal anders is gelopen dan de reformatoren hadden gewild. Onlangs verzuchtte een gastpredikant in Nunspeet: ‘500 jaar Reformatie, 500 jaar versplintering’. Als we de kerk mogen zien als het lichaam van Christus, dan weten we ook dat breuken in een lichaam pijn doen. Die pijn kunnen we benoemen en betreuren. Daarom valt er bij Refo 500 heel wat te herdenken, maar weinig te vieren! Christenen, die elkaar zo hard nodig hadden en hebben, raakten elkaar kwijt. Dat stemt verdrietig en roept om verootmoediging.

In de afgelopen maanden hebben zo’n acht kerkelijke gemeenten uit Nunspeet elkaar gevonden om gezamenlijk 500 jaar Reformatie te herdenken. En dat mogen we gerust uniek noemen.
Als christenen van diverse denominaties zoeken we elkaar en vinden elkaar en we hebben ondertussen wel geleerd dat het beter is elkaar vast te houden dan elkaar los te laten.

In de gezamenlijke herdenking van 28 oktober kreeg verootmoediging een plek en keken we n.a.v. de verhalen van vroeger ook vooral naar het heden en de toekomst.

Tijdens deze herdenking hebben vertegenwoordigers van al die (wijk)gemeenten een korte bijdrage geleverd in de vorm van schriftlezing, gebed, gedicht of overdenking. En uiteraard werd ook samen gezongen. Zo ontmoetten we elkaar als broeders en zusters vanuit verschillende kerken en herkenden wat ons bindt.