Het Venster zoekt vrijwilligers

OPPASSERVICE

Bij de Oppasservice krijgen we steeds vaker aanvragen van mantelzorgers voor jonge kinderen. Het betreft vaak kinderen met psychische problematiek, zoals autisme, maar ook kinderen met een lichamelijke beperking. Het Venster is op zoek naar vrijwilligers, die het leuk vinden om met kinderen om te gaan en het eventueel niet erg vinden om het kind te begeleiden bij het eten, drinken of naar het toilet gaan. Als vrijwilliger past u op, terwijl de mantelzorger binnen- of buitenshuis even een moment voor zichzelf kan nemen om weer op te laden. De belangrijkste taak voor de vrijwilliger is het aanwezig zijn. Verder kunt u denken aan het doen van een spelletje, wat voorlezen of een stukje wandelen.

Heeft u/heb jij enkele uurtjes over en wilt u/wil jij iets betekenen voor een ander? Geef u/je dan op! Zowel frequentie en tijden gaan in overleg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Parre, tel. 0341 – 25 72 42 of via e-mail.

SAMEN ZONDER WERK

Heeft u of heb jij met werkloosheid of arbeidsongeschiktheid te maken? U/jij bent welkom op de Koffie-inloop ‘Samen zonder werk’! De Koffie-inloop wordt elke 2e maandag van de maand gehouden van 10.00 – 11.30 uur in Het Venster, Elburgerweg 15 in Nunspeet. Wilt u/wil jij op de hoogte blijven van de activiteiten rondom ‘Samen zonder werk’? Stuur een e-mail. De volgende bijeenkomst wordt gehouden op 13 augustus.