Interview Frans van den Berg (voorzitter AK)

Frans van den Berg is sinds enkele jaren voorzitter van de Algemene Kerkenraad binnen de Hervormde Gemeente Nunspeet. De hoogste tijd om kennis te maken en wat meer over hem en zijn werkzaamheden te lezen.

Kun je iets vertellen over jezelf, je werk, je gezin?
Nadat ik 7 jaar voor een vliegtuigfabriek heb gewerkt en daarna 31 jaar voor een vrachtwagenfabriek, ben ik nu ruim een jaar met pensioen. Binnen mijn werk hield ik mij vooral bezig met bedrijfsorganisatie, fabrieksontwikkeling en projecten. Ook gaf ik leiding aan verschillende afdelingen. Daarbij was ik ook veel internationaal bezig. Al met al een drukke baan. Ik ben getrouwd met Margreeth en samen hebben we 4 kinderen en 12 kleinkinderen.

Hobby’s?
Ik heb werktuigbouwkunde en bedrijfskunde gestudeerd en mijn hobby’s liggen in het verlengde van die technische achtergrond. Zo restaureer ik bijvoorbeeld oude auto’s en bouw ik campers. Ook het lassen en spuiten doe ik zelf. Bij de kinderen doen we allerlei klussen. Daarnaast houd ik van zeilen, lees ik veel en speel ik orgel.

Ik moet wel zeggen dat ik nooit heel veel tijd had voor die hobby’s vanwege mijn werk en de maatschappelijke en kerkelijke functie die ik daarnaast vervulde.

Dat is ook te zien, want na het interview bekijken we even de camper die op dit moment wordt gerestaureerd. Het is de oude camper waarmee vroeger Bijbels werden gesmokkeld. De restauratie is al aardig ver, maar het duurt nog tot volgende zomer voor alles klaar is.

Wat was je maatschappelijke inzet in de loop der jaren?
Naast mijn baan was er ook tijd voor bestuurlijk werk in kerk en maatschappij. Zo zat ik in het bestuur van de HGJB, was ik voorzitter van CNS Nunspeet en voorzitter van stichting HOE (Hulp Oost Europa). Voor die laatste stichting hebben we ook zgn. ‘Ik heb Bijbelsmokkelreizen’ gemaakt en heel veel ontmoetingsreizen voor jongeren. Zo is in Nunspeet ook de WOK (Werkgroep Oost Europa Contact) ontstaan. We zijn nog steeds betrokken bij kleinschalige projecten. Zo hebben we onlangs nog 3 orgels naar Oost-Europa gebracht. We zijn overigens nog steeds op zoek naar orgels en orgelbouwers. Ik wil er nog wel even aan toevoegen dat ik dit allemaal niet had kunnen doen zonder de steun van Margreeth.

Nu ben je voorzitter van de AK, wat houdt dat werk in?
Onze Hervormde Gemeente bestaat uit 4 wijkgemeenten die geleid worden door de wijkkerkenraden. De Algemene Kerkenraad treft voorzieningen die het geheel van onze gemeente betreffen. Als voorzitter van de Algemene Kerkenraad geef ik daar leiding aan. Dat doe ik overigens niet alleen, maar met het moderamen team. We zijn een hecht team en doen alles in goed overleg. We willen het geheel van onze gemeente in het oog houden. Als voorzitter moet ik dit goed in de gaten houden.

De ambtelijke structuren vragen om planning, structurering en fasering. Ik besteed daar graag denktijd aan. De eenheid van de gemeente staat altijd voorop. Dat is niet het product van werken aan visie maar een heel belangrijke opdracht in de Bijbel. Eenheid is een opdracht, een opgave. God verbindt hieraan Zijn Zegen.

Hoeveel tijd besteed je hieraan?
De tijd die ik daaraan besteed varieert. In de zomermaanden vergt het uiteraard minder tijd, maar van september tot april/mei besteed ik er zo’n 3 avonden aan. Ruim 10 uur dus.

Het werk bestaat uit conceptverslagen lezen, informatie delen, telefonisch overleg, vergaderingen voorbereiden en leiden. En verder heel de week door e-mail lezen beantwoorden en verwerken. Sinds mijn pensionering kan ik beter mijn eigen tijd indelen.

Wat vind je er mooi aan?
Onze Hervormde Gemeente kent de mooie traditie van het samen gemeente zijn. Dat hebben we in de loop der jaren geleerd. Met alle verschillen elkaar waarderen, respecteren en de ruimte geven. De basis hiervoor is liefde. Waar liefde woont, daar gebied de Here Zijn Zegen. In het kerkenwerk ontvang je ook heel veel. In de zondagse diensten en daarnaast in allerlei ontmoetingen ontvang ik veel bemoediging.

Wat vind je moeilijk?
Het blijft wel moeilijk om alles goed op elkaar af te stemmen. Tegenwoordig kennen we naast de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad ook vergaderingen met de moderamina van de wijkkerkenraden. Die vergaderingen werken positief met het oog op het geheel van de gemeente.

Lig je er wel eens wakker van?
Ik voel wel een grote verantwoordelijkheid, heb soms ook best zorgen over ontwikkelingen en incidenten binnen de gemeente, maar lig er gelukkig niet wakker van. Ik ben dankbaar dat we heel veel kunnen delen in het moderamen team. Er is een groot onderling vertrouwen. Ik hoop dat er in de gemeente blijvend veel gebed is voor eenheid en een goede onderlinge samenwerking in kerkenraden en in het predikantenteam (waar ook de pastorale werkers en emeriti predikanten bij horen).

Hoe kijk je aan tegen de toekomst van onze gemeente?
Onze gemeente ligt in Gods Handen. In dat vertrouwen mogen we verder gaan. Uiteindelijk gaat het er om dat mensen ook binnen onze gemeente in prediking en pastoraat bemoedigd worden. En ik zie en hoor dat dat ook gebeurt. Ik ben dankbaar voor het vele goede in de gemeente. Er wordt zoveel werk verzet, zoveel betrokkenheid.

Wat zou je veranderd willen zien?
Ik zou graag zien dat we binnen onze gemeente allemaal de ander uitnemender zouden achten dan onszelf. Paulus noemt dat in Filippenzen 2 ‘de gezindheid van Christus’. Uiteindelijk zijn niet de zaken waar we ons vaak zo druk om maken als liturgie enz. het belangrijkste, maar geloof, liefde en eenvoud. We zijn geen vereniging of club. We zijn door God geroepenen. Met Zijn beloften mogen we onze talenten inzetten en onze weg vervolgen.