Israelzondag

Elke eerste zondag van oktober is het Israëlzondag. Dat vraagt wat uitleg.

Eeuwenlang had de kerk geen enkele boodschap aan het joodse volk. Men schreef het joodse volk zelfs af en zei dat het niet meer het volk van God zou zijn. Men verheerlijkte Nederland zelfs als het ‘Israël van het westen’. We noemen dat de vervangingsleer.
Juist door de verschrikkingen die het joodse volk onderging in de jaren veertig, hebben we in de kerken Israël opnieuw ontdekt, herontdekt als volk van God. Eindelijk kwam er weer het besef dat we Israël niet van zijn plaats moeten dringen, maar het zijn eigen positie moeten gunnen in het geheel van Gods omgang met mensen. Israël was, is en blijft Gods uitverkoren volk.

Drie jaar na de Holocaust werd in 1948 de staat Israël gesticht. Gods volk woonde weer in het beloofde land. De Nederlandse Hervormde Kerk begreep dat de vervangingsleer onbijbels is. Ook ontbrak het aan kennis van het Jodendom. Daarom werd in 1949 de Israëlzondag ingesteld. Een zondag per jaar, waarop in de kerkdiensten in prediking en gebed speciaal aandacht wordt gevraagd voor de verhouding tussen Kerk en Israël. In haar kerkorde belijdt onze PKN haar onopgeefbare verbondenheid met Israël, het levende Jodendom. Het houdt zijn bijzondere plaats in Gods heilsplan. Wij, niet-Joden, delen in de zegeningen van Zijn verbond met Zijn Eerstgeborene: het kennen van JHWH, de HEERE, de Messias, en Zijn geboden.

Als kerk kunnen wij veel van het Jodendom leren. Het blijft de kerk en de volken er aan herinneren, dat JHWH de unieke God is. Ook de Joodse Schriftuitleg is bijzonder leerzaam.
Het heil van God omvat niet alleen onze zaligheid. Het gaat om het heiligen van Gods Naam: het met vreugde doen van Gods geboden in het brede leven van elke dag. Kerk en synagoge zijn allebei gericht op de Messias en Zijn rijk. Naast deze herkenning ligt hier ook de grootste scheiding. Voor de kerk is de Messias gekomen in de persoon en het werk van Jezus van Nazareth, God Zelf. In het Jodendom wordt nog naar Hem uitgezien.

Alle reden om de Israëlzondag mee te vieren! En onophoudelijk, dus niet alleen op de Israëlzondag, voor Israël te bidden.