Mark de Jager, jonge theoloog des vaderlands

Voormalig inwoner van Nunspeet Mark de Jager werd 16 november benoemd tot jonge theoloog des vaderlands. Een titel die hij een heel jaar mag dragen. Als Hervormde Gemeente feliciteren we Mark van harte met deze bijzondere benoeming. Mooi hoe hij binnen de huidige samenleving met praktische theologie nieuwe ingangen weet te vinden. Wij wensen hem en zijn gezin daarbij Gods zegen toe.

Zelf zegt Mark hierover: ‘Als jonge theoloog ben je niet bang om de woorden van Jezus in te brengen in een publiek domein waarin je zelf deel van een minderheid bent’

Wanneer ik aan het thema ‘Ziel en Zaligheid’ denk, dan denk ik aan woorden van Jezus: de zaligsprekingen. In mijn essay gebruik ik deze zaligsprekingen om te verwoorden hoe ik theoloog wil zijn. Theologie begint voor mij met luisteren. Luisteren naar de ander en naar God. Maar theologie gaat niet alleen over luisteren. Het gaat ook over schuld, verdriet, schoonheid. Over Gods hart en over mijn hart. Over God die sterft en God die leeft. Deze thema’s impliceren dat goede theologie niet kan zonder om te kijken naar wie niet gehoord worden. Als jonge theoloog ben je niet bang om de woorden van Jezus in te brengen in een publiek domein waarin je zelf deel van een minderheid bent. Je moet de boodschap júíst daar brengen waar het vreemd klinkt, want vervreemding biedt ruimte voor nieuwsgierigheid. 


Meer informatie: https://www.nachtvandetheologie.nl/jonge-theoloog-des-vaderlands/
en https://m.youtube.com/watch?t=1s&v=oTl2eNsBbnI&d=n&sfns=mo