Kerstgroet

De geur van stro en babyzalf
Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Op 13 december ben ik – op uitnodiging van de geestelijk verzorgers van De Hartenberg (‘s Heeren Loo, Wekerom) – te gast bij een van de kleinschalige Kerstvieringen. Een bijzondere
ervaring! We zitten in een grote kring in de verduisterde sporthal. Lichtjes, mooie muziek en midden in de zaal een afrastering met daarachter een echte ezel, een schaap en een pony. Deze levende have kun je niet alleen zien, maar ook ruiken. De geur verhoogt de sfeer, maar nog veel belangrijker: het spreekt meerdere zintuigen aan. De paaskaars wordt aangestoken en er volgt een mooie vertelling van het Kerstevangelie door Maria en Jozef. Twee engelen zingen het ‘Ere zij God’ en we zingen samen bekende Kerstliederen. Daarna kan iedereen de goede boodschap van Kerst met eigen ogen zien, tasten en beleven.

Ik maak een rondje met Nick: langs de muziek (viool en piano), de ezel, de lichtjes. Allemaal mooi, maar het meest trekt natuurlijk de kerststal.
We gaan naar binnen; hij in de rolstoel, ik op m’n hurken ernaast. Bij de kribbe zitten Jozef en Maria. Het kindje Jezus – dat af en toe even
huilt – gaat van hand tot hand. Op de strobaal naast de kribbe staat een potje baby-zalf. Je mag er wat van op je handen of je gezicht
smeren. Nick is wat te royaal, dus ik neem een beetje van hem over. Heerlijk, die bekende geur. Zalf die je huid verzacht.
Nick en ik nemen afscheid en ik rijd naar huis. Terwijl ik een verslagje maak van deze mooie
intieme kerstviering ruik ik de zalf nog aan m’n handen.

In gedachten ga ik terug naar de mensen in Wekerom waar ik het kerstfeest mee heb gevierd. Ik realiseer me: wat is het belangrijk dat er
geestelijk verzorgers zijn die het Evangelie dichtbij de mensen van de Hartenberg brengen:
eenvoudig, maar niet kinderachtig, tastbaar, puur.
Het is de kern van het Kerstfeest: God is ons nabij in het Kind van Bethlehem, liggend in een kribje met stro. Kwetsbaar,
aanraakbaar, delend in ons bestaan. De helende zalf verwijst voor mij naar het heil dat dit Kind brengt. Zachtheid in een ruwe
wereld. Een verwijzing ook naar de olie waarmee Jezus gezalfd wordt op de avond voor zijn lijden. Het Kind van Bethlehem gaat
zijn weg van Goede Vrijdag naar Paasmorgen. We belijden: het kwetsbare Licht van Kerst zal nooit gedoofd worden. God
ontfermt zich in zijn Zoon Jezus Christus over onze wereld waar ruwheid en hardheid vaak de boventoon voeren. De geurende
zalf en de open glimlach van Nick brengen voor mij de goede boodschap van Gods liefde tastend aan het licht.
Ik wens u en jou gezegende Kerstdagen waarin we ons mogen verwonderen over het Licht van
Christus. Zijn Licht schijnt vandaag en in het komende jaar in onze wereld, in uw en mijn leven.

ds. Wilbert van Iperen
classispredikant Classis Veluwe