Kleuren in de Bijbel

In deze tijd van het jaar verandert de natuurlijk van grijs en grauw naar een mooi kleurrijk geheel! Als je om je heen kijkt zie je op sommige plaatsen de bloemen al bloeien. Wat een mooi en vrolijk gezicht. In de Bijbel zijn ook veel kleuren. Maar wat betekenen deze?

Er zijn vijf kleuren die het kerkelijk jaar of bepaalde dagen in het kerkelijk jaar kleur geven. Het gaat om de kleuren paars, roze, wit, groen en rood. Voor de komende periode zijn er drie kleuren van belang. De adventstijd heeft paars als kleur met uitzondering van de derde adventszondag, dan is de kleur roze.

Om de kleur paars of purper te verkrijgen heeft men grondstoffen nodig en voor deze kleur zijn die grondstoffen schaars. Vandaar dat voor deze kleur een hoge prijs moest worden betaald. Een hoge prijs kon alleen worden betaald door belangrijke personen zoals koningen en dergelijke. Dat de kleur paars voor de adventstijd en overigens ook voor de veertigdagentijd geldt, betekent dan ook dat de komst van een koning of een aanstaande overwinning hiermee wordt aangekondigd.

De geboorte van Jezus Christus die wij tijdens kerstfeest gedenken of de opstanding van Hem tijdens het paasfeest wordt gekenmerkt door de kleur wit. Tijdens de kerstdagen tot ten met zondag 5 januari geldt deze kleur. De kleur wit verwijst naar reinheid en licht en heeft onder meer betrekking op de doop. In het Bijbelboek Openbaringen is wit ook de kleur van het Koninkrijk van God, geen wonder dus dat de Kerstdagen en Pasen door de kleur wit worden gesymboliseerd.