Ladder


Een treetje hoger op de maatschappelijke ladder, wie wil dat nu niet? Om hoger op de maatschappelijke ladder te komen, is een kruiwagen heel handig. Een tree hoger brengt vaak voordelen met zich mee, zoals extra financiële mogelijkheden en misschien ook wel meer aanzien. Een groter huis, een mooie villa zijn zaken waar menigeen van droomt. Dat een treetje hoger op de maatschappelijke ladder ook een prijs heeft, wordt vaak voor lief genomen. Een promotie heeft ook vaak meer verantwoordelijkheden en meer werkdruk tot gevolg. Natuurlijk kan de één daar beter mee om gaan dan de ander, maar toch.

Om hogerop te komen, is een ladder een gemakkelijk hulpmiddel. Vaak staan er aanwijzingen op de ladder hoe men deze veilig kan gebruiken. Een aanbeveling die er niet op staat is deze: zet de ladder tegen de goede muur want anders gaat men bij het bestijgen ervan verder van het beoogde doel. Een mooie beeldspraak om levenservaringen mee te vergelijken. Er zijn nogal wat artiesten en andere bekende Nederlanders die behoorlijk gevorderd waren met het beklimmen van de maatschappelijke ladder. Mede dankzij deze positie meenden zij, dat ze zich ook bepaalde ongewenste gedragingen konden permitteren. Het gevolg was voor een aantal een forse duikeling van de maatschappelijke ladder. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Je zou je kunnen afvragen of men zijn of haar ladder niet tegen de verkeerde muur had geplaatst. Immers bij het beklimmen van een ladder tegen een verkeerde muur gaat men met het nemen van elke tree hoger, verder van zijn of haar doel af.

Aartsvader Jacob droomde in zijn leven ook van een ladder, de zogenaamde Jakobsladder. Jacob was in zijn leven niet altijd even eerlijk. Hij pikte op slinkse wijze het eerste geboorterecht af van zijn oudere tweelingbroer Ezau. Ook bedotte hij zijn blinde vader Izaäk door zich voor te doen als de behaarde en naar wild ruikende Ezau en verkreeg op deze dubieuze wijze de zegen die bestemd was voor de eerste en oudste zoon. Het verblijf in het gezin bij zijn ouders werd voor de arglistige Jacob onhoudbaar. Je zou je kunnen afvragen of zijn maatschappelijke ladder niet tegen de verkeerde muur stond.

Jacob vluchtte weg naar Paddan-Aram de geboortestreek van zijn voorouders. Tijdens deze reis kreeg hij een visioen over een ladder tussen de hemel en de plaats waar Jacob zich bevond. Een rechtstreekse verbinding tussen God, die zich bovenaan de ladder bevond en Jacob die bij, de door hem genoemde plaats Beth-El, verbleef. Wie zou dat niet willen? Een rechtstreekse verbinding met de Eeuwige. Via deze ladder verkreeg Jacob belangrijke beloften die hem via de engelen die heen en weer op de ladder bewogen werden aangereikt. Eén ervan is dat de Almachtige hem trouw beloofde. Dankzij het beeld van de ladder kreeg Jacob een rechtstreekse verbinding met God en verkreeg daardoor leiding en bescherming voor de rest van zijn leven.


Wilt u reageren naar aanleiding van deze column? Mail dan naar redactie@hervormdnunspeet.nl.
Klik hier voor een overzicht van alle columns.