Maakbaarheid

Verlang je er ook niet naar de “vóórcoronaperiode” pakweg anderhalf jaar geleden? Helaas, de “vóórcoronaperiode” komt niet meer terug. Er leek toen heel veel maakbaar, maar dat schijnt nu anders te zijn. Het lijkt er op dat we veel minder de regie in eigen handen hebben dan we toen dachten. Dat wordt ook duidelijk in het overheidsbeleid. Vaak lijkt er sprake te zijn van spraakverwarring hoe in een aantal gevallen moet worden gehandeld. Je zou hierbij kunnen denken aan het wisselende beleid met betrekking tot het inenten. Maakbaar, dat willen we graag. Het biedt meer zekerheid. Al die beperkingen, onvoorspelbare en bedreigende zaken, ze maken het leven er niet vrolijker op.

Spraakverwarring, een term die we ook tegenkomen in een oud verhaal. Al in het begin van de bijbel lezen we over het verhaal van het huis dat hemel en aarde zou moeten verbinden oftewel de toren van Babel. Ook hier leken maakbaarheid en hoogmoed belangrijke drijfveren. Het liep allemaal anders, een spraakverwarring zorgde ervoor dat mensen elkaar niet meer verstonden en het beoogde, het verbindende huis, de hemel nooit bereikte. Het doel, meer verbinding, sloeg om in verwijdering en grotere afstand tussen de mensen van toen.

Maakbaarheid lijkt een waardig doel om na te streven, echter het stelt ons uiteindelijk vaak teleur. Er moet naar mijn idee nog wat bij: afhankelijkheid. Maakbaarheid in afhankelijkheid lijkt een hoger doel te dienen. De wijze Salomo adviseert ons met de beeldende woorden: “Als de Heer niet helpt, bij het bouwen van een huis, dan heeft het geen zin, ook al doen de bouwlieden nog zo hun best”. Afhankelijk leven met hulp van God is een belangrijke regel om onze doelen – in overeenstemming met de wil van de Allerhoogste – te bereiken. Er is dan sprake van een echte verbinding tussen hemel en aarde.

Klik hier voor een toepasselijk lied


Wilt u reageren naar aanleiding van deze column? Mail dan naar redactie@hervormdnunspeet.nl.
Klik hier voor een overzicht van alle columns.