Maatregelen i.v.m. corona

Het coronavirus zet ons allemaal stil. Opeens is het allemaal anders. Ook binnen de kerk worden we opgeschrikt en opgeschud. Geen kerkdiensten meer en alle samenkomsten en ontmoetingen (ook de vele vergaderingen) zijn niet mogelijk. Ongeveer van de één op de andere dag. De nieuwe situatie vraagt om een goede afstemming. Met de vier wijken overleggen we nu met het C-team (coördinatieteam). Doel is dat we nu centrale afspraken maken. Uitgangspunt hierbij is hoe we op een verantwoorde wijze gemeentezijn kunnen vormgeven in de huidige situatie. Een situatie die steeds aangescherpt wordt met richtlijnen en mogelijkheden. Goede afspraken zijn nu meer dan ooit belangrijk.

Uitzendingen diensten

De kerkdiensten worden via de kerktelefoon, YouTube en www.kerkomroep.nl uitgezonden. Voor de kerktelefoon verandert er niets. Voor kerkomroep.nl geldt dat veel mensen graag willen kijken en luisteren op het moment dat de dienst wordt uitgezonden wat betekent dat de site overbelast wordt en kijken of luisteren moeizaam is. Daarom raden wij u aan om via YouTube te kijken. Kijk hiervoor op https://www.hervormdnunspeet.nl/meekijken

Oongeveer 45 minuten na de uitzending is de dienst ook goed terug te kijken op www.kerkomroep.nl.

Collecte

Het geven van een gift is een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Je ontvangt de woorden van God en uit dankbaarheid mag je geven voor de naaste in nood en voor de dienst van God in eigen gemeente. Daarom vermelden we ook de doelen waar u voor kunt geven. Het is goed om je te realiseren wat je anders zou geven in een dienst als gezin. Het is mogelijk om deze giften op een door u gebruikelijke manier over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie en Kerkrentmeesters.
Kijk hiervoor op https://www.hervormdnunspeet.nl/algemeen/online-uw-gift-overmaken

Pastoraat

Met diverse betrokkenen is overlegd hoe we in deze periode van crisis het pastorale werk kunnen vormgeven. Er is gezocht naar mogelijkheden waarbij we het goede voor elkaar zoeken, zowel geestelijk als lichamelijk. Gezien de reële kans om het coronavirus nu, of in de komende tijd te verspreiden, lijkt het ons verstandig om voorlopig persoonlijke contacten tot een minimum te beperken.

Voor telefonisch pastoraat hebben de IZB, de PKN en andere instanties handreikingen opgesteld die ons hierbij helpen. https://www.pastoraatencorona.nl/
https://www.izb.nl/ouderenpastoraat/
Handreikingen voor telefonisch pastoraat
www.protestantsekerk.nl/nieuws/19-tips-voor-telefonisch-pastoraat/

Aanbieden van hulp

Wij willen graag mensen benaderen die hulp kunnen gebruiken en mensen die hulp kunnen bieden. Het gaat hierbij om hulp in de breedste zin van het woord: het bereiden van een maaltijd, het versturen van een kaartje, het maken van een tekening, een bloemstuk, een cake bakken, een (kleine) reparatie uitvoeren, de hond uitlaten, telefonisch contact onderhouden, etc.

Meld u aan en vul het formulier in.

Overdenkingen

Van tijd tot tijd wordt er een overdenking gepubliceerd. De eerste is Paulus in quarantaine: lees de overdenking. De tweede heeft als onderwerp Die Ene.

Harten vol Hoop

Juist te midden van onzekere en moeilijke tijden zijn we als Kerk van Jezus Christus geroepen om een volk van hoop te zijn. God belooft ons vrede en een hoopvolle toekomst. Daarom willen we elkaar bemoedigen vanuit de Bijbel en door gebed o.a. door online kerkdiensten en zijn we gestart met de videoserie ‘Harten vol Hoop’. Bekijk de video’s.

Extra uitzendingen Radio Contact

Radio Contact verzorgt op de vrijdagen een extra uitzending van 19.00 uur tot 20.00 uur. U kunt deze uitzending beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Kijk voor meer informatie over Radio Contact op https://www.hervormdnunspeet.nl/informatie/organisatie/radio-contact

Klokkenluiden

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, riep de Raad van Kerken in Nederland op om op woensdag tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden.

Tot en met 29 april worden wekelijks tussen 19.00 en 19.15 uur de klokken van alle vier de kerken luiden gedurende vijf minuten. Kijk voor meer informatie op https://www.klokkenvanhoop.nl/.

Trouw- en rouwdiensten

Trouw- en rouwdiensten in onze gebouwen gaan wel door. De burgerlijke gemeente wijst erop dat erehagen bij uitvaarten niet zijn toegestaan. Zoals u weet, mogen bij een uitvaart maximaal 30 personen aanwezig zijn. Vanuit de noodverordening zijn samenkomsten verboden ook al wordt er 1,5 meter afstand in acht genomen. Met een dergelijke erehaag heb je geen controle over wie er bij je staat wanneer de rouwstoet er alsnog aankomt. Daarmee werk je de besmettingsmogelijkheden in de hand. Dat erehagen niet zijn toegestaan, is dan ook een logisch gevolg van de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus te bestrijden.

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is gesloten tot en met 28 april.

Jeugdwerk

Ha jongens en meisjes! Het jeugdwerk is per direct gestopt. Deze maatregel geldt voor alle jeugdwerkactiviteiten in onze gemeente, zoals catechisatie, clubs, Bijbelstudies, oppas, etc. Daarom delen wij op het YouTube kanaal van de kerk wekelijks een filmpje speciaal voor jullie. https://www.hervormdnunspeet.nl/dorpskerk/bericht-voor-de-kinderen

Overige bijeenkomsten

Bijeenkomsten zoals Bijbelkringen, ouderenmiddagen, vrouwenverenigingen en mannenvereniging gaan tot nader order niet door.

Hele Boeldag

De coranacrisis betekent voor de Heleboeldag dat:

  • de inzameling van 8 mei komt te vervallen;
  • met de kennis van nu op zaterdag 13 juni de eerstvolgende inzameling plaatsvindt;
  • geen goederen en oud ijzer opgehaald worden tot 1 juni;
  • we aan u vragen uw bruikbare goederen en oud ijzer voor ons vast te houden tot medio juni;
  • we in april een besluit nemen over de datum van de Hele Boeldag