Micha Zondag

15 oktober: Micha Zondag. Misschien is dit thema niet zo heel bekend. Gezien de betekenis hiervan, die ieder mens aangaat, lijkt dit niet terecht. Tijd voor verdere verdieping, op zoek naar de kern van Micha Zondag…

Voor wie God ontmoet als Heer van de Schepping verandert er iets substantieels. We worden ons bewust dat ook klimaatverandering een onderwerp is waar we als christenen mee aan de slag moeten. Vanuit de gedachte dat God, de Schepper de hele wereld in zijn hand houdt. Maar dat wij wel onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor wat we doen met Gods schepping en met de gevolgen ervan voor onze naaste. Zonder de suggestie te wekken ‘het allemaal wel even op te lossen’. Maar in vertrouwen op Hem van wie de aarde is en alles wat daarop leeft.

Waarom klimaatverandering?
Wat moeten we nu vanuit de bijbel met klimaatverandering? Moeten we ons daar als christenen ook al druk om maken? Het antwoord hierop ligt misschien toch meer voor de hand dan je denkt. Kijk eens naar de gevolgen van klimaatveranderingen. Akkers drogen uit en zelfs het kleine beetje eten dat net genoeg was om in leven te blijven, raakt op. Hele bevolkingsgroepen raken op drift, op zoek naar eten. Juist de armsten in deze wereld zijn de grootste slachtoffers van veranderingen in het klimaat. ‘Klimaatvluchtelingen’ noemen we hen. Als we aan deze mensen denken, in hun miserabele leefomstandigheden, komen we al snel heel dicht bij de Micha-onderwerpen: zorg voor de ander en zorg voor de schepping. Daarnaast kun je ook zeggen dat wij, inwoners van het westen, met onze levensstijl en ons consumptisme, mede bijdragen aan klimaatverandering. En omgekeerd – weliswaar bescheiden, bij kunnen dragen aan een omkeer.

Evenwicht
Van God is de aarde en niet van ons mensen. God is onze Schepper. De aarde en wij mensen zijn van Hem. Dat maakt ons enerzijds verantwoordelijk voor hoe we ermee omgaan. Maar tegelijk ook: die aarde is en blijft in handen van God de Heer, Koning van de schepping waar Hij ook voor zorgt. Wij hoeven de aarde niet te redden, God houdt die in zijn hand. Tussen die twee polen leven we en mogen we zorgen voor de aarde en wie erop wonen. We zoeken zo naar evenwicht tussen verantwoordelijkheid, actief bezig zijn en gelatenheid, machteloosheid en soms wanhoop anderzijds.

Verantwoordelijkheid
Als je God ontmoet als Heer van de schepping dan gaat de knop om. We worden ons ervan bewust dat ook klimaatverandering een onderwerp is waar we als christenen mee aan de slag moeten. Vanuit de gedachte dat God, de Schepper, de hele wereld in zijn hand houdt, maar wij wel onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor dat wat wij doen met Gods schepping en met de gevolgen daarvan voor onze naaste. Zonder dat we de suggestie wekken ‘het allemaal wel even op te lossen’. Maar wel in vertrouwen op Hem van wie de aarde is en alles wat daarop leeft.

Micha Nederland is een netwerk
Het netwerk van Micha Nederland bestaat uit 22 deelnemende organisaties. Dit zijn christelijke en maatschappelijke organisaties. Klein en groot. Samen delen ze de missie om de boodschap van gerechtigheid in de Nederlandse kerken onder de aandacht te brengen. Micha Nederland wil mensen niet alleen inspireren, maar juist ook activeren en in beweging brengen om zich samen in te zetten voor gerechtigheid.
Zie voor meer info de website van Micha Nederland