Ministry-cursus

Dit najaar wordt er weer een ministry-cursus gegeven in de Opstandingkerk.

Wat is ministry?

In sommige gemeenten wordt het Engelse woord ‘ministry’ vertaald met ‘persoonlijk gebed’, ‘persoonlijke voorbede’, ‘luisterend’ of ‘zegenend bidden’. Ministry is een gebedsmodel waarbij twee mensen bidden voor iemand anders. Het is bidden in de kracht van de Heilige Geest.

Bij ministry-gebed verwachten we dat God door zijn Geest daadwerkelijk in ons midden aanwezig is (Lucas 11:13). Het gaat daarbij ten diepste niet om de bidders, maar om God die door de Heilige Geest wil werken in het leven van de persoon die om gebed vraagt. In Engeland wordt daarom ook wel gezegd: ‘Ministry is zegenen wat God aan het doen is’.

Waarom ministry?

De cursus is voor iedereen die verlangt om te groeien in het gebed. Misschien vind je bidden ongemakkelijk en voel je je niet vrijmoedig genoeg. In deze cursus willen we je juist hierbij helpen. Het is samen oefenen en leren-door-te-doen in kleine groepjes. Zo leren we van én met elkaar hoe en wat we mogen bidden. Het is bemoedigend voor anderen en ook opbouwend voor je eigen geloof- en gebedsleven.

Hoe ziet een ministry-cursus eruit?

We beginnen de avond met lofprijzing en onderwijs uit de Bijbel. Daarna willen we het ministry-gebed in praktijk brengen door samen te bidden in kleine groepjes. De volgende onderwerpen zullen o.a. aan bod komen: de theologie en demonstratie van het Koninkrijk van God, de vervulling met de Heilige Geest, luisteren naar Gods stem, vergeving en genezing.

De cursus wordt gegeven op vijf woensdagavonden: 9, 16 en 30 oktober, en 13 en 20 november. Graag nodigen wij je van harte uit om aan de ministry-cursus deel te nemen, zodat je kunt leren om vanuit een dienende en verwachtingsvolle houding te bidden in de kracht van de Heilige Geest.

De kosten voor deze vijf avonden zijn € 10,-  (voor het cursusboek).

De avonden beginnen om 19.30 uur (inloop met koffie 19.45 uur) en duren tot 21.30 uur. Locatie: Opstandingkerk, Feithenhofweg 24 in Nunspeet.

Voor informatie of opgave: Aart de Zwaan: aartdezwaan@upcmail.nl / (0341) 25 18 41. Voor aanmelding ontvangen wij graag je naam, e-mailadres en telefoonnummer.