NEM

Near East Ministry heeft als mission statement: ‘Vanuit de verzoening in Jezus Christus wil de organisatie de ontmoeting met Israël en de Arabische volken stimuleren door te dienen, leren en bidden.’ In 1963 werd Near East Ministry (NEM) opgericht als een interkerkelijke stichting die aan de ene kant diaconale werkers uitzendt naar het Midden-Oosten en aan de andere kant onderwijsactiviteiten organiseert in Nederland en België. voor meer informatie: https://nemnieuws.nl/wie-we-zijn/

Dienen uit liefde Near East Ministry heeft in het Midden-Oosten een groot netwerk opgebouwd onder Joden én Arabieren. Onze vrijwilligers geven er praktische hulp, ze leven mee en luisteren naar de verhalen. Hun houding wordt gekenmerkt door bescheidenheid, volharding, trouw en door hun praktische liefde voor de mensen die op hun weg komen. Christenen die op deze wijze bruggen willen helpen bouwen in het Midden-Oosten kunnen voor kortere of langere tijd worden uitgezonden.