Nieuwe Wheme wervingscampagne

EEN NIEUWE WHEME, EEN PLEK VOOR IEDEREEN

Start geldwervingscampagne

In de afgelopen vakantieperiode heeft de Project Commissie Wheme (hierna: PCW) samen met het kerkelijk bureau en deskundige en enthousiaste gemeenteleden doorgewerkt aan de voorbereiding van de gemeentebrede geldwervingsactie. Een hele klus! We zijn hen daarvoor zeer dankbaar.

Er is voor u als gemeentelid een fraaie informatiebrochure samengesteld waarin we laten zien hoe de indeling van de nieuwe Wheme er uit ziet, verder geven enkele gebruikers van de huidige Wheme hun visie en geven we u uiteraard informatie hoe u financieel kunt bijdragen.

Vanaf maandag 29 augustus zullen vrijwilligers de informatiebrochure bij u thuis bezorgen zoals u dit ook gewend bent van de jaarlijkse actie Kerkelijke bijdrage. In de week van 5 t/m 9 september wordt uw toezegging voor de financiële bijdrage opgehaald. We zullen de informatiebrochure ook op de website plaatsen. Deze kunt u hier downloaden: Informatiefolder Nieuwe Wheme evenals de plattegronden plattegrond.

Belangrijke voorwaarde voor de realisatie van een nieuwe Wheme is dat er op 1 oktober 2016 via donaties een startkapitaal beschikbaar is van € 500.000,–. Tot nu toe is € 283.000,– aan toezeggingen ontvangen. Dit is al een mooi bedrag maar we hebben dus nog € 217.000,– nodig! Dit moet met het grote aantal leden van onze kerkelijke gemeente toch haalbaar zijn?

Indien u vooruitlopend op de ontvangst van de informatiebrochure al een concrete toezegging wilt doen, is dit uiteraard mogelijk. Heel graag zelfs! U kunt dit doen door dit te melden bij Kerkelijk bureau (tel. 0341 252903, e-mail kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl) of een toezegging te doen via de webwinkel: http://site.skgcollect.nl/44/doel/1342/nieuwe-wheme.html.

Voortgang project Wheme

De PCW heeft met ondersteuning van een bouwkundig adviseur enkele optimalisaties en versoberingen verkend en doorgevoerd in het ontwerp. Zo levert een kleinere kelder een interessante kostenbesparing op. Daarnaast heeft de bouwkundig adviseur de technische eisen en randvoorwaarden voor het gebouw samengesteld.

De PCW heeft in juli j.l. een eerste gesprek gehad met 3 geselecteerde aannemers over de realisatiemogelijkheden van een nieuwe Wheme. De PCW heeft de bedrijven de benodigde informatie verstrekt om een prijsaanbieding te kunnen doen. In de eerste helft van september a.s. dienen de 3 aannemers een prijsaanbieding met bijbehorende stukken in bij de PCW. Vervolgens worden deze aanbiedingen beoordeeld en brengt de PCW advies uit aan het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad.

In de maanden september en oktober worden de wijkkerkenraden geconsulteerd. We hopen u nog voor de herfstvakantie uitgebreid te informeren over de voortgang en de besluitvorming betreffende het  project de nieuwe Wheme tijdens een gemeente-informatieavond. Zodra de datum is vastgesteld zullen we u uiteraard hierover informeren.

U zult begrijpen dat er al veel werk is verzet door de PCW maar dat er nog veel meer werk verzet moet worden! Daarvoor heeft de PCW extra menskracht nodig. Mogelijk dat u door Dries Fidder bent of wordt benaderd om mee te doen in dit project. Uiteraard stellen we het bijzonder op prijs als u als gemeentelid zelf initiatief wilt nemen om een bijdrage te leveren in de PCW. In dat geval is het vriendelijke verzoek even contact op te nemen met de voorzitter van de PCW, Dries Fidder (e-mail: d.fidder9@upcmail.nl).