Onoverwinnelijk?

Wie wil dat nou niet zijn? Verliezen, dat wil toch eigenlijk niemand? Winnen van de één, betekent dat er iemand of misschien wel vele anderen zullen verliezen. In zo??n soort periode lijken we terecht te zijn gekomen als je de huidige situatie in het oosten van Europa tot je door laat dringen. Allerlei mogelijkheden om te speculeren over wat ons te wachten staat, dienen zich aan. Een wereldoorlog en het eventuele gebruik van atoom- of andere massavernietigingswapens, zijn beelden die de huidige spanningsvolle situatie kunnen oproepen. Gezien het aantal landen dat zich met het huidige conflict direct of indirect bemoeit, dreigt een oorlog op grote schaal te kunnen ontstaan. De angst zou je om het hart kunnen slaan als je de berichten van het oorlogsfront goed tot je door laat dringen.

Wat zou een potentiële tiran kunnen doen om onoverwinnelijk te lijken? Leiders die willen imponeren en als zodanig de indruk willen wekken dat ze onoverwinnelijk zijn, hebben macht, wat ze gedurende een bepaalde tijd hebben opgebouwd. Naast grote militaire mogelijkheden heeft de agressor uit het oosten ook veel grondstoffen met name energie waarmee het een forse economische machtspositie heeft opgebouwd. Ook het uiten van dreigende taal kan velen beangstigen. Hoe het conflict uiteindelijk zal worden beslecht, zal de toekomst leren.

De despoot uit het oosten, die streeft naar het onoverwinnelijke, lijkt weinig of niets weg te hebben van een wijze uit het oosten. De wijzen uit het oosten waren op zoek naar de pasgeboren Koning, de Zoon van God. Hij, die later onder andere leerde dat het liefhebben van de naaste van vergelijkbaar belang is met het liefhebben van God. Dit laatste lijkt voor de tiran uit het oosten van geen belang. Hij offert burgers van een naburig land en eventueel ook protesterende medeburgers van zijn eigen volk op aan zijn doel, het onoverwinnelijke, te bereiken.

Eén zaak van levensbelang, die elke onverslaanbaar lijkende dictator onmogelijk kan verslaan, is de macht over de dood. Een agressor kan wel doden of door militairen die in zijn macht zijn, laten doden, maar daarmee heeft deze despoot nog geen macht over de dood. We leven in de lijdenstijd, de periode waarin het lijden en sterven van Jezus wordt herdacht. Hij, Jezus Christus, heeft geleden om de dood te overwinnen en daarin is Hij absoluut onoverwinnelijk. Het is dankzij het offer wat Jezus bracht voor gelovigen mogelijk geworden om deelgenoot te zijn en te blijven van het toekomstige vrederijk. Daar waar geen pijn, ziekte, rouw of verdriet meer zal zijn. 

Troostend zijn dan ook de woorden van Hem, die de dood heeft overwonnen: Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.


Wilt u reageren naar aanleiding van deze column? Mail dan naar redactie@hervormdnunspeet.nl.
Klik hier voor een overzicht van alle columns.