Open ogen

Open je ogen, het jaarthema van de HGJB. En ook het nieuwe diaconale project dit jaar. Door middel van dit thema wordt de hele gemeente gestimuleerd om actief te ‘zien’. Zien is de eerste stap van diaconale bewustwording. In het dagelijks leven heeft ‘zien’ vaak een passieve vorm aangenomen. Je ziet mensen, je ziet situaties aan je voorbijkomen, maar ze komen niet in je eigen leef- of denkwereld ‘binnen’.
Echt zien is het actieve zien, waarbij het een bewuste keuze is: je wilt de ander zien en je zet je eigen wereld voor hem open. Moet je wel je ogen open doen natuurlijk!
Door middel van dit thema wordt de hele gemeente gestimuleerd om actief te ‘zien’. Door je ogen te openen, ga je je als eerste verhouden ten opzichte van God. Wie is Hij voor mij? Daarnaast verhoud je je tot de gelovige ander. Wie is hij/zij? Hoe gelooft hij, wie is God voor hem? En vervolgens verhoud je je tot de wereld waarin je geplaatst bent. Hoe ziet die wereld eruit, je eigen context?
Open je ogen… voor God! Het begint allemaal bij God. Hij heeft als eerste Zijn ogen voor ons geopend. Hoe reageer je daar op? Doe jij dan vervolgens je ogen open voor Hem? En hoe doe je dat dan? Als je je ogen opent voor God, wat zie je dan? Wie is Hij voor jou, hoe kijk je naar Hem? Zie je ook nieuwe dingen, durf je op een nieuwe manier naar God te kijken? Wat doet dat met jou?
Open je ogen… voor de gelovige ander! In de kerk leef je niet alleen, je ontmoet heel veel andere gelovigen. Wat zie je als je naar hen kijkt? Wie is God voor hen? Hoe geloven zij? Waarin zie je overeenkomsten en waarin verschillen?
Open je ogen… voor de wereld om je heen! Je leeft niet alleen in de kerk, je leeft ook in de wereld. Als je daar je ogen open doet, wat zie je dan? Hoe ziet je context eruit? Hoe bepaalt dat de manier waarop je leeft en gelooft? En, zie je de ander, zie je zijn omgeving en de situatie waarin hij leeft? Wat doet die ander, die omgeving met jou? Wat roept dat bij je op?
Wij geloven dat deze observaties gevolgd worden door conclusies en reflecties, waarvan we kunnen leren. Waar we ook iets mee kunnen en moeten doen.