Overweldigende opbrengst Heleboeldag 2018

De commissie van de Heleboeldag is dankbaar en verheugd te kunnen melden dat de opbrengst van de Heleboeldag 2018 – na aftrek van alle kosten – maar liefst € 27.000,- bedraagt!

Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement hebben wij, mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, op de diverse activiteiten een prachtige opbrengst kunnen realiseren. De goede doelen ontvangen een bijdrage uit de opbrengst. De goede doelen voor dit jaar zijn:

  • EBC, het evangelisch begeleidingscentrum
  • Independance project Israël
  • Inrichting Jeugdzaal kerkelijk centrum de Wheme
  • Naamgeving kerkelijk centrum de Wheme
  • Transportkosten vervoer orgels Werkgroep Oost Europa Kontakten

Gedurende het jaar weten steeds meer mensen ons te vinden met betrekking tot het inzamelen van de bruikbare goederen voor de markt en het oud ijzer. Beide activiteiten maken de Heleboeldag zoals deze nu is.

Wij willen graag een ieder danken die op welke wijze dan ook een steentje heeft bijgedragen aan dit prachtige resultaat, maar onze grootste dank gaat uit naar onze Hemelse Vader, die ons heeft bijgestaan en ons de inspiratie en energie geeft.

Commissie Heleboeldag