Paasgroetenactie 2019

Elk jaar organiseert de diaconie de Paasgroetenactie. Deze actie bestaat uit het bezorgen van attenties en het schrijven van kaarten.

Attenties

Gemeenteleden die (tijdelijk) buiten Nunspeet verblijven in een verpleeghuis, verzorgingstehuis, revalidatiecentrum e.d. ontvangen met Pasen een attentie als groet en blijk van medeleven vanuit Hervormd Nunspeet. Dit jaar zijn de attenties gemaakt door cliënten van Atelier de Kokon (Philadelphia) in Nunspeet. De Paasattenties worden door de diakenen vóór Pasen bij circa 20 gemeenteleden bezorgd.

Kaarten

Op zondag 14 april 2019 liggen in alle vier de kerken kaarten om te schrijven. Ook in Kerkelijk Centrum de Wheme liggen kaarten. Dit jaar zijn de kaarten bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking van jong tot oud in ’s Heeren Loo in Ermelo. Wilt u ter bemoediging en groet één of meerdere kaarten voor hen schrijven? De diaconie zal de kaarten vóór Pasen bezorgen bij ’s Heeren Loo, zodat zij de kaarten kunnen uitdelen en hun cliënten een persoonlijke Paasgroet ontvangen. Helpt u mee om deze schrijfactie tot een succes te maken?