Passiestonden

Van maandag 29 maart tot en met donderdag 1 april a.s. zullen er in de Sionskerk weer passiestonden worden gehouden (iedere avond van 19.30 uur tot ongeveer 20.00 uur). In verband met de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus zijn de passiestonden dit jaar uitsluitend digitaal te volgen op www.kerkomroep.nl en YouTube kanaal van de Sionskerk. De passiestonden vinden plaats onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Christelijke Gereformeerde Kerk ‘Ichthus’, de samenwerkingsgemeente ‘De Brug’ van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente.

Wij willen in stilte voor God komen en de lijdensweg volgen die Zijn Zoon Jezus Christus gegaan is voor de wereld en die eindigde op Golgotha. Door gebed, schriftlezing en muziek willen wij het lijden van Christus gedenken. De vieringen hebben een sober en ingetogen karakter. Download hier de liturgie die u voor alle vier avonden kunt gebruiken.