Pinkstergebedsuren

‘Wachten op de Heilige Geest’

In de week voor Pinksteren, van maandag 29 mei tot en met donderdag 1 juni organiseert het Huis van Gebed 4 interkerkelijke Pinkstergebedsuren. Het thema is ‘Wachten op de Heilige Geest’ dat aansluit bij het 50 dagen project van het Evangelisch Werkverband.

Het is zo waardevol om als christenen, broeders en zusters elkaar te ontmoeten. Elkaar over kerkmuren heen te vinden in eensgezind gebed en in een gezamenlijk verlangen naar meer van de Heilige Geest. In Handelingen 1, net voordat Jezus voor de ogen van de discipelen werd opgenomen in een wolk, geeft Jezus hen de opdracht om te wachten tot de belofte van de Vader in vervulling zal gaan. Zijn discipelen gingen daarop naar een bovenvertrek waar zij wachtten en vurig en eensgezind zich wijdden aan het gebed.

Kom ook op (een van) deze avonden. We behandelen elk van de 4 avonden een ander subthema:

  • aandachtig wachten
  • verwachtend wachten
  • verlangend wachten
  • volhardend wachten

We ontmoeten elkaar, zingen lofliederen tot eer van God, luisteren naar een korte overdenking rondom het thema en bidden samen. Elke stem in gebed, hardop of in stilte, wordt gehoord door onze Hemelse Vader. Samen in de naam van Jezus!

We zien ernaar uit om ook u/jou te ontmoeten.

Waar? De Kruiskerk, Beethovenlaan 11, Nunspeet
Wanneer? Maandag 29 mei t/m donderdag 1 juni 2017
Hoe laat? 19:30-20:15 uur