Preventie…

Het lijkt er nog niet op dat de preventiemaatregelen die in ons land zijn genomen er toe hebben geleid dat het coronavirus voldoende wordt  ingedamd en dat de besmetting beheersbaar wordt.  Een aanzienlijk aantal mensen  hield en houdt zich trouw en consequent aan de aanbevelingen van het RIVM. Anderen namen en nemen het minder serieus en een andere groep vond en vindt het virus maar waanzin. Helaas blijken de preventiemaatregelen niet dat resultaat op te leveren waarop men hoopt. Uitgekiende nieuwe maatregelen gebaseerd op het ontstaan van brandhaarden zijn nieuwe pogingen om de virusbesmettingen tegen te gaan. Een voorbeeld hiervan is dat een kleine beperkte groep mensen aanwezig mogen zijn op een verjaardag of ander feestje bij iemand thuis.

Voortdurend wordt er gehamerd op gedisciplineerd gedrag en het consequent  naleven van de gedragsregels. Twee belangrijke voorwaarden, gedisciplineerd gedrag en consequent handelen, leiden er vaak toe dat de gestelde doelen worden bereikt. Niet allen voor het bestrijden van een dreigende ziekte, maar ook op veel andere terreinen van het leven. Ook in relaties is het van groot belang om je gedisciplineerd te houden aan gewenst gedrag en voor het behoud van de relatie dat ook consequent vol te houden. Dat geldt niet alleen voor de relaties tussen mensen, maar zou dat ook gelden voor de relatie tussen God en mensen?

Via Mozes hebben we de tien geboden ontvangen. Er zijn mensen die vinden tien niet genoeg, nee orthodoxe  Joden hebben wel 613 ge- en verboden, die zij van God via de Thora hebben ontvangen. Natuurlijk is het de bedoeling om overeenkomstig de geboden te leven, hoe weerbarstig dat soms ook is. Zou de Heere in de hemel ook preventiemaatregelen aan ons bekend hebben gemaakt? Maatregelen die beogen dat we niet in de problemen komen. Een belangrijke en heel bevrijdende vinden we in Matteus 6: “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” Het is niet alleen een preventieve maatregel maar ook een geweldige bevrijdende belofte.