Project commissie Nieuwe Wheme gestart

Zoals tijdens de gemeente informatieavond al is aangegeven komt er een nieuwe projectorganisatie die zich gaat bezig houden met de verschillende aspecten van het project Wheme.  Deze organisatie bestaat uit een Project Commissie Wheme (hierna: PCW) onder verantwoordelijkheid van het moderamen van de Algemene Kerkenrawhemenieuwtekeningad en het dagelijks bestuur van het  College van Kerkrentmeesters.  De projectcommissie neemt dus niet het werk van het College van Kerkrentmeesters over maar ondersteunt het college in de uitvoering van zijn taken voor het project Wheme.

De  PCW coördineert de uitvoering van de verschillende aspecten en vraagstukken van het project Wheme door de volgende thematische werkgroepen: Communicatie, Geldwerving, Juridische zaken , Financiën en Techniek & Bouw.

De nieuwe projectorganisatie is gestart. Inmiddels zijn er twee vergaderingen geweest. Tijdens de laatste vergadering (op vrijdag 17 juni) heeft het moderamen van de Algemene Kerkenraad  voorgesteld om de leiding van het project Wheme in handen te leggen van een ervaren projectleider die ook de voorzitter van de PCW is. Inmiddels is er een geschikte kandidaat in beeld. Zodra duidelijk is of dit gemeentelid akkoord gaat met de benoeming in deze functie, zullen wij u hierover uiteraard informeren.

Tijdens de laatste vergadering zijn ook de mogelijke versoberingen van het ontwerp verkend. Enkele interessante mogelijkheden worden nu qua techniek en kosten uitgewerkt en zullen tijdens de volgende PCW-vergadering (die op korte termijn staat gepland) weer beoordeeld worden.

Voor de thematische werkgroepen hebben we de komende maanden de inzet van deskundige, vakkundige maar vooral ook betrokken en enthousiaste gemeenteleden hard nodig. En die zijn er! De PCW heeft al enkele kandidaten in beeld en zal hen op korte termijn benaderen. Maar we dagen alle gemeenteleden uit er over na te denken of u/jullie een steentje kunnen bijdragen in het project Wheme.  Samen werken aan een project is ook samen bouwen aan het gemeente-zijn!

Belangrijke voorwaarde voor de realisatie van een nieuwe Wheme is dat er op 1 oktober 2016 via donaties een startkapitaal beschikbaar is van € 500.000,–. Tot nu toe is € 280.000,– aan toezeggingen ontvangen.  Dit is al zeer bemoedigend. Maar we zijn er dus nog niet!

De PCW is bezig met de voorbereiding van een gemeentebrede geldwervingsactie. Dit vraagt zorgvuldigheid en vergt de nodige tijd. De planning is dat u voor eind augustus a.s. een informatiepakket ontvangt over het project Wheme en welke mogelijkheden er voor u zijn om het project Wheme financieel te ondersteunen. We rekenen op uw steun en gebed voor dit project en dagen u bij deze al vast uit er over na te denken wat u zou kunnen en willen doneren!

Indien u al op heel korte termijn een concrete toezegging wilt doen, is dit uiteraard altijd mogelijk. Heel graag zelfs! Het voorstel is om dit dan even te melden bij Kerkelijk bureau (tel. 0341 252903, e-mail kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl ). Bij voorbaat hartelijk dank.

We hopen u de komende tijd op de hoogte te houden van de ontwikkelingen via het kerkblad en t.z.t. ook via de website www.hervormdnunspeet.nl. Ook is het voornemen om medio oktober 2016 een tweede gemeente-informatieavond te houden. Zodra een datum is vastgesteld wordt u hierover geïnformeerd.