Psycho Pastorale Begeleiding

Wat is PPB

In iedere kerk zijn er mensen die worstelen met problemen op allerlei terreinen van het leven. Soms kun je even niet meer verder. Onze gemeente heeft vrijwilligers laten toerusten om deze mensen te ondersteunen: de PPB-ers. Zij willen met u optrekken in uw situatie, met een open hart en een luisterend oor. In een sfeer van vertrouwen. Het delen van problemen en vragen kan helpen om te helen. Daarbij is er ruimte om de Bijbel te openen: samen zoeken naar troost en richting in Gods Woord. En er is ruimte voor het gebed: samen je verdriet en pijn bij God brengen geeft hoop.

Voor wie is PPB?

PPB is voor alle mensen die tijdelijk meer aandacht en pastorale zorg nodig hebben dan een predikant of ouderling geven kan.

Dat kan bijvoorbeeld zijn: eenzaamheid, depressiviteit, angst, rouwverwerking, huwelijksproblemen, echtscheiding, gezinsproblemen, verslaving, een burn-out, etc.

Is het ook voor mij?

Hebt u het gevoel dat PPB u zou kunnen helpen, maar weet u niet zeker of uw problemen daarvoor in aanmerking komen? Neemt u dan gerust contact op met uw wijkpredikant, wijkouderling of met Nelleke Hoogendoorn, coördinator van de PPB. Tel. 0341-256657.